• корист (имн.) што (зам.)
  • корист (имн.) ги (зам.)
  • корист (имн.) му (зам.)
  • корист (имн.) ја (зам.)