• корист (имн.) на (предл.)
  • корист (имн.) од (предл.)
  • корист (имн.) во (предл.)