• око (имн.) веќе (прил.)
 • око (имн.) секогаш (прил.)
 • око (имн.) како (прил.)
 • око (имн.) веднаш (прил.)
 • око (имн.) сѐ (прил.)
 • око (имн.) постојано (прил.)
 • око (имн.) уште (прил.)
 • око (имн.) кога (прил.)
 • око (имн.) нагоре (прил.)
 • око (имн.) само (прил.)
 • око (имн.) широко (прил.)
 • око (имн.) брзо (прил.)
 • око (имн.) небаре (прил.)
 • око (имн.) одеднаш (прил.)
 • око (имн.) полека (прил.)
 • око (имн.) толку (прил.)
 • око (имн.) горе (прил.)
 • око (имн.) лево (прил.)
 • око (имн.) наоколу (прил.)
 • око (имн.) необично (прил.)
 • око (имн.) отсутен (прил.)
 • око (имн.) повторно (прил.)
 • око (имн.) подобар (прил.)
 • око (имн.) студено (прил.)
 • око (имн.) тогаш (прил.)
 • око (имн.) токму (прил.)
 • око (имн.) цврсто (прил.)
 • око (имн.) човечко (прил.)
 • око (имн.) што (прил.)
 • око (имн.) бавно (прил.)
 • око (имн.) благодарно (прил.)
 • око (имн.) бргу (прил.)
 • око (имн.) вака (прил.)
 • око (имн.) ваму-таму (прил.)
 • око (имн.) внатре (прил.)
 • око (имн.) внимателно (прил.)
 • око (имн.) далеку (прил.)
 • око (имн.) делумен (прил.)
 • око (имн.) докрај (прил.)
 • око (имн.) долго (прил.)
 • око (имн.) дупло (прил.)
 • око (имн.) едвај (прил.)
 • око (имн.) едноставен (прил.)
 • око (имн.) жеден (прил.)
 • око (имн.) желен (прил.)
 • око (имн.) замаглено (прил.)
 • око (имн.) засекогаш (прил.)
 • око (имн.) зачудувачки (прил.)
 • око (имн.) збунет (прил.)
 • око (имн.) кај (прил.)
 • око (имн.) ко (прил.)
 • око (имн.) крваво (прил.)
 • око (имн.) кришум (прил.)
 • око (имн.) лесно (прил.)
 • око (имн.) мек (прил.)
 • око (имн.) мигум (прил.)
 • око (имн.) мило (прил.)
 • око (имн.) многу (прил.)
 • око (имн.) мрежест (прил.)
 • око (имн.) наблиску (прил.)
 • око (имн.) надве-натри (прил.)
 • око (имн.) надолу (прил.)
 • око (имн.) налево (прил.)
 • око (имн.) настрана (прил.)
 • око (имн.) натаму (прил.)
 • око (имн.) најмногу (прил.)
 • око (имн.) некаде (прил.)
 • око (имн.) некако (прил.)
 • око (имн.) неколку (прил.)
 • око (имн.) немирен (прил.)
 • око (имн.) ненаситен (прил.)
 • око (имн.) ненормално (прил.)
 • око (имн.) непрекинат (прил.)
 • око (имн.) нестрпливо (прил.)
 • око (имн.) никако (прил.)
 • око (имн.) одамна (прил.)
 • око (имн.) одново (прил.)
 • око (имн.) онака (прил.)
 • око (имн.) остро (прил.)
 • око (имн.) отпрвин (прил.)
 • око (имн.) пак (прил.)
 • око (имн.) подолго (прил.)
 • око (имн.) подруго (прил.)
 • око (имн.) покорно (прил.)
 • око (имн.) понекогаш (прил.)
 • око (имн.) поправо (прил.)
 • око (имн.) потоа (прил.)
 • око (имн.) разиграно (прил.)
 • око (имн.) различно (прил.)
 • око (имн.) расеано (прил.)
 • око (имн.) речиси (прил.)
 • око (имн.) секако (прил.)
 • око (имн.) секојдневно (прил.)
 • око (имн.) смешно (прил.)
 • око (имн.) сосем (прил.)
 • око (имн.) страсно (прил.)
 • око (имн.) така (прил.)
 • око (имн.) тамо (прил.)
 • око (имн.) таму (прил.)
 • око (имн.) темно (прил.)
 • око (имн.) угоре (прил.)
 • око (имн.) уморно (прил.)
 • око (имн.) чудесно (прил.)
 • око (имн.) шашливо (прил.)
 • око (имн.) ширум (прил.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК