• пакост (имн.) на (предл.)
  • пакост (имн.) врз (предл.)
  • пакост (имн.) за (предл.)
  • пакост (имн.) низ (предл.)
  • пакост (имн.) по (предл.)