• пакост (имн.) и (сврз.)
  • пакост (имн.) да (сврз.)