• патријарх (имн.) бил (гл.)
  • патријарх (имн.) извика (гл.)