• патријарх (имн.) го (зам.)
  • патријарх (имн.) се (зам.)