• патријарх (имн.) Арнаут (имн.)
  • патријарх (имн.) Влав (имн.)
  • патријарх (имн.) Словен (имн.)