• патријарх (имн.) на (предл.)
  • патријарх (имн.) со (предл.)