• пена (имн.) и (сврз.)
  • пена (имн.) дека (сврз.)