• петел (имн.) да (сврз.)
  • петел (имн.) и (сврз.)
  • петел (имн.) дека (сврз.)
  • петел (имн.) или (сврз.)