• петел (имн.) не (чест.)
  • петел (имн.) ќе (чест.)
  • петел (имн.) барем (чест.)
  • петел (имн.) да (чест.)
  • петел (имн.) и (чест.)