• печалба (имн.) во (предл.)
  • печалба (имн.) в (предл.)
  • печалба (имн.) на (предл.)