• пиштол (имн.) алудира (гл.)
 • пиштол (имн.) бев (гл.)
 • пиштол (имн.) вели (гл.)
 • пиштол (имн.) дојде (гл.)
 • пиштол (имн.) има (гл.)
 • пиштол (имн.) наметне (гл.)
 • пиштол (имн.) објавува (гл.)
 • пиштол (имн.) почне (гл.)
 • пиштол (имн.) си (гл.)
 • пиштол (имн.) служи (гл.)
 • пиштол (имн.) тера (гл.)
 • пиштол (имн.) фрчи (гл.)