• пиштол (имн.) го (зам.)
  • пиштол (имн.) кој (зам.)
  • пиштол (имн.) ме (зам.)
  • пиштол (имн.) се (зам.)
  • пиштол (имн.) што (зам.)