• пиштол (имн.) во (предл.)
  • пиштол (имн.) в (предл.)
  • пиштол (имн.) на (предл.)
  • пиштол (имн.) за (предл.)
  • пиштол (имн.) кон (предл.)
  • пиштол (имн.) врз (предл.)
  • пиштол (имн.) накај (предл.)
  • пиштол (имн.) од (предл.)
  • пиштол (имн.) со (предл.)