• поглавар (имн.) бил (гл.)
  • поглавар (имн.) влезе (гл.)