• полза (имн.) на (предл.)
  • полза (имн.) од (предл.)
  • полза (имн.) за (предл.)