• прав (имн.) влезе (гл.)
  • прав (имн.) гледа (гл.)
  • прав (имн.) закачи (гл.)
  • прав (имн.) навлезе (гл.)
  • прав (имн.) паѓа (гл.)
  • прав (имн.) прета (гл.)
  • прав (имн.) слегне (гл.)
  • прав (имн.) станува (гл.)