• прав (имн.) баба (имн.)
  • прав (имн.) воздух (имн.)
  • прав (имн.) мов (имн.)