• прав (имн.) на (предл.)
  • прав (имн.) од (предл.)
  • прав (имн.) во (предл.)
  • прав (имн.) зад (предл.)
  • прав (имн.) по (предл.)
  • прав (имн.) врз (предл.)
  • прав (имн.) за (предл.)
  • прав (имн.) низ (предл.)
  • прав (имн.) под (предл.)
  • прав (имн.) пред (предл.)
  • прав (имн.) против (предл.)