• прав (имн.) и (сврз.)
  • прав (имн.) а (сврз.)
  • прав (имн.) да (сврз.)