• прашина (имн.) и (сврз.)
  • прашина (имн.) да (сврз.)
  • прашина (имн.) па (сврз.)