• пролетер (имн.) да (сврз.)
  • пролетер (имн.) или (сврз.)