• револвер (имн.) ги (зам.)
  • револвер (имн.) го (зам.)
  • револвер (имн.) му (зам.)