• револвер (имн.) во (предл.)
  • револвер (имн.) в (предл.)
  • револвер (имн.) на (предл.)
  • револвер (имн.) кон (предл.)
  • револвер (имн.) со (предл.)
  • револвер (имн.) од (предл.)