• слава (имн.) бев (гл.)
  • слава (имн.) е (гл.)
  • слава (имн.) остане (гл.)
  • слава (имн.) останува (гл.)
  • слава (имн.) побрати (гл.)
  • слава (имн.) продолжи (гл.)
  • слава (имн.) треба (гл.)