• старешина (имн.) на (предл.)
  • старешина (имн.) во (предл.)
  • старешина (имн.) зад (предл.)