• тиква (имн.) со (предл.)
  • тиква (имн.) во (предл.)
  • тиква (имн.) за (предл.)
  • тиква (имн.) на (предл.)
  • тиква (имн.) од (предл.)
  • тиква (имн.) в (предл.)