• тиква (имн.) наполно (прил.)
  • тиква (имн.) полесен (прил.)