• чајџилница (имн.) на (предл.)
  • чајџилница (имн.) спроти (предл.)