• шајак (имн.) или (сврз.)
  • шајак (имн.) и (сврз.)