• штета (имн.) баш (прил.)
  • штета (имн.) веќе (прил.)
  • штета (имн.) делумен (прил.)
  • штета (имн.) кога (прил.)
  • штета (имн.) предвреме (прил.)
  • штета (имн.) согласно (прил.)
  • штета (имн.) што (прил.)