• ѓезве (имн.) во (предл.)
  • ѓезве (имн.) со (предл.)