• година (имн.) помине (гл.)
 • ден (имн.) помине (гл.)
 • време (имн.) помине (гл.)
 • грч (имн.) помине (гл.)
 • недела (имн.) помине (гл.)
 • ноќ (имн.) помине (гл.)
 • пат (имн.) помине (гл.)
 • глава (имн.) помине (гл.)
 • живот (имн.) помине (гл.)
 • кој (имн.) помине (гл.)
 • миг (имн.) помине (гл.)
 • минута (имн.) помине (гл.)
 • момент (имн.) помине (гл.)
 • планина (имн.) помине (гл.)
 • Велигден (имн.) помине (гл.)
 • Македонец (имн.) помине (гл.)
 • Преображение (имн.) помине (гл.)
 • август (имн.) помине (гл.)
 • атмосфера (имн.) помине (гл.)
 • болка (имн.) помине (гл.)
 • буква (имн.) помине (гл.)
 • веда (имн.) помине (гл.)
 • викенд (имн.) помине (гл.)
 • воз (имн.) помине (гл.)
 • војска (имн.) помине (гл.)
 • враќање (имн.) помине (гл.)
 • големец (имн.) помине (гл.)
 • граница (имн.) помине (гл.)
 • гранка (имн.) помине (гл.)
 • девојка (имн.) помине (гл.)
 • дете (имн.) помине (гл.)
 • дланка (имн.) помине (гл.)
 • дружба (имн.) помине (гл.)
 • жена (имн.) помине (гл.)
 • збор (имн.) помине (гл.)
 • иднина (имн.) помине (гл.)
 • капачка (имн.) помине (гл.)
 • кафеана (имн.) помине (гл.)
 • километар (имн.) помине (гл.)
 • кола (имн.) помине (гл.)
 • конец (имн.) помине (гл.)
 • коска (имн.) помине (гл.)
 • која (имн.) помине (гл.)
 • коњ (имн.) помине (гл.)
 • кралица (имн.) помине (гл.)
 • криза (имн.) помине (гл.)
 • куршум (имн.) помине (гл.)
 • куче (имн.) помине (гл.)
 • ла (имн.) помине (гл.)
 • лага (имн.) помине (гл.)
 • лето (имн.) помине (гл.)
 • лик (имн.) помине (гл.)
 • лице (имн.) помине (гл.)
 • логор (имн.) помине (гл.)
 • лутина (имн.) помине (гл.)
 • луѓе (имн.) помине (гл.)
 • месец (имн.) помине (гл.)
 • минато (имн.) помине (гл.)
 • младина (имн.) помине (гл.)
 • мост (имн.) помине (гл.)
 • навика (имн.) помине (гл.)
 • население (имн.) помине (гл.)
 • насмевка (имн.) помине (гл.)
 • настан (имн.) помине (гл.)
 • непријател (имн.) помине (гл.)
 • неранимајко (имн.) помине (гл.)
 • опасност (имн.) помине (гл.)
 • офтика (имн.) помине (гл.)
 • паша (имн.) помине (гл.)
 • плач (имн.) помине (гл.)
 • повеќето (имн.) помине (гл.)
 • поглед (имн.) помине (гл.)
 • поручек (имн.) помине (гл.)
 • постела (имн.) помине (гл.)
 • предводник (имн.) помине (гл.)
 • претпладне (имн.) помине (гл.)
 • прилагодување (имн.) помине (гл.)
 • прозорец (имн.) помине (гл.)
 • прст (имн.) помине (гл.)
 • радост (имн.) помине (гл.)
 • рака (имн.) помине (гл.)
 • рамно (имн.) помине (гл.)
 • свет (имн.) помине (гл.)
 • седмица (имн.) помине (гл.)
 • село (имн.) помине (гл.)
 • сеќавање (имн.) помине (гл.)
 • сила (имн.) помине (гл.)
 • смеа (имн.) помине (гл.)
 • смог (имн.) помине (гл.)
 • спомен (имн.) помине (гл.)
 • танцување (имн.) помине (гл.)
 • творештво (имн.) помине (гл.)
 • телал (имн.) помине (гл.)
 • топола (имн.) помине (гл.)
 • уво (имн.) помине (гл.)
 • умирачка (имн.) помине (гл.)
 • фаза (имн.) помине (гл.)
 • фаланга (имн.) помине (гл.)
 • хор (имн.) помине (гл.)
 • час (имн.) помине (гл.)
 • чекор (имн.) помине (гл.)
 • човек (имн.) помине (гл.)
 • шијак (имн.) помине (гл.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК