• време (имн.) стане (гл.)
 • ден (имн.) стане (гл.)
 • година (имн.) стане (гл.)
 • ноќ (имн.) стане (гл.)
 • човек (имн.) стане (гл.)
 • вода (имн.) стане (гл.)
 • дете (имн.) стане (гл.)
 • око (имн.) стане (гл.)
 • Македонец (имн.) стане (гл.)
 • брат (имн.) стане (гл.)
 • збор (имн.) стане (гл.)
 • земја (имн.) стане (гл.)
 • кој (имн.) стане (гл.)
 • миг (имн.) стане (гл.)
 • момент (имн.) стане (гл.)
 • селанец (имн.) стане (гл.)
 • атмосфера (имн.) стане (гл.)
 • бран (имн.) стане (гл.)
 • војвода (имн.) стане (гл.)
 • град (имн.) стане (гл.)
 • жена (имн.) стане (гл.)
 • книга (имн.) стане (гл.)
 • лице (имн.) стане (гл.)
 • луѓе (имн.) стане (гл.)
 • марка (имн.) стане (гл.)
 • полноќ (имн.) стане (гл.)
 • пријател (имн.) стане (гл.)
 • работа (имн.) стане (гл.)
 • сенка (имн.) стане (гл.)
 • татко (имн.) стане (гл.)
 • темнина (имн.) стане (гл.)
 • учител (имн.) стане (гл.)
 • часовник (имн.) стане (гл.)
 • Бугарин (имн.) стане (гл.)
 • Евреин (имн.) стане (гл.)
 • Турчин (имн.) стане (гл.)
 • Христос (имн.) стане (гл.)
 • автобус (имн.) стане (гл.)
 • актер (имн.) стане (гл.)
 • активност (имн.) стане (гл.)
 • амфетамин (имн.) стане (гл.)
 • багрем (имн.) стане (гл.)
 • бакалница (имн.) стане (гл.)
 • балкон (имн.) стане (гл.)
 • болка (имн.) стане (гл.)
 • борба (имн.) стане (гл.)
 • бркотница (имн.) стане (гл.)
 • бука (имн.) стане (гл.)
 • буква (имн.) стане (гл.)
 • век (имн.) стане (гл.)
 • величина (имн.) стане (гл.)
 • верзија (имн.) стане (гл.)
 • вид (имн.) стане (гл.)
 • вистина (имн.) стане (гл.)
 • возач (имн.) стане (гл.)
 • војна (имн.) стане (гл.)
 • глава (имн.) стане (гл.)
 • глумец (имн.) стане (гл.)
 • гора (имн.) стане (гл.)
 • господар (имн.) стане (гл.)
 • граница (имн.) стане (гл.)
 • грешник (имн.) стане (гл.)
 • гроб (имн.) стане (гл.)
 • дада (имн.) стане (гл.)
 • девојче (имн.) стане (гл.)
 • декларација (имн.) стане (гл.)
 • дел (имн.) стане (гл.)
 • делба (имн.) стане (гл.)
 • десетлетие (имн.) стане (гл.)
 • диктатор (имн.) стане (гл.)
 • директор (имн.) стане (гл.)
 • доблест (имн.) стане (гл.)
 • доктор (имн.) стане (гл.)
 • докторка (имн.) стане (гл.)
 • дрво (имн.) стане (гл.)
 • држава (имн.) стане (гл.)
 • душа (имн.) стане (гл.)
 • електричар (имн.) стане (гл.)
 • енергија (имн.) стане (гл.)
 • живот (имн.) стане (гл.)
 • животно (имн.) стане (гл.)
 • заб (имн.) стане (гл.)
 • завој (имн.) стане (гл.)
 • завојувач (имн.) стане (гл.)
 • закана (имн.) стане (гл.)
 • закон (имн.) стане (гл.)
 • заложник (имн.) стане (гл.)
 • земник (имн.) стане (гл.)
 • зима (имн.) стане (гл.)
 • змејко (имн.) стане (гл.)
 • зрак (имн.) стане (гл.)
 • извештај (имн.) стане (гл.)
 • име (имн.) стане (гл.)
 • империја (имн.) стане (гл.)
 • интуиција (имн.) стане (гл.)
 • ислам (имн.) стане (гл.)
 • исток (имн.) стане (гл.)
 • камен (имн.) стане (гл.)
 • камион (имн.) стане (гл.)
 • коба (имн.) стане (гл.)
 • кодекс (имн.) стане (гл.)
 • козле (имн.) стане (гл.)
 • колонада (имн.) стане (гл.)
 • команда (имн.) стане (гл.)
 • комита (имн.) стане (гл.)
 • крај (имн.) стане (гл.)
 • криминал (имн.) стане (гл.)
 • кула (имн.) стане (гл.)
 • куќа (имн.) стане (гл.)
 • лира (имн.) стане (гл.)
 • мангуп (имн.) стане (гл.)
 • материјализам (имн.) стане (гл.)
 • метал (имн.) стане (гл.)
 • модел (имн.) стане (гл.)
 • момчак (имн.) стане (гл.)
 • мост (имн.) стане (гл.)
 • мрак (имн.) стане (гл.)
 • напрегање (имн.) стане (гл.)
 • начин (имн.) стане (гл.)
 • некој (имн.) стане (гл.)
 • некролог (имн.) стане (гл.)
 • нешто (имн.) стане (гл.)
 • нога (имн.) стане (гл.)
 • објект (имн.) стане (гл.)
 • овчар (имн.) стане (гл.)
 • одаја (имн.) стане (гл.)
 • одлука (имн.) стане (гл.)
 • однос (имн.) стане (гл.)
 • опинок (имн.) стане (гл.)
 • опција (имн.) стане (гл.)
 • општество (имн.) стане (гл.)
 • осигурување (имн.) стане (гл.)
 • отпор (имн.) стане (гл.)
 • пасија (имн.) стане (гл.)
 • пат (имн.) стане (гл.)
 • патување (имн.) стане (гл.)
 • перспектива (имн.) стане (гл.)
 • пес (имн.) стане (гл.)
 • петел (имн.) стане (гл.)
 • планинар (имн.) стане (гл.)
 • плач (имн.) стане (гл.)
 • показалец (имн.) стане (гл.)
 • политика (имн.) стане (гл.)
 • полиција (имн.) стане (гл.)
 • полковник (имн.) стане (гл.)
 • полуостров (имн.) стане (гл.)
 • полусон (имн.) стане (гл.)
 • поп (имн.) стане (гл.)
 • посетител (имн.) стане (гл.)
 • постела (имн.) стане (гл.)
 • прашање (имн.) стане (гл.)
 • предедо (имн.) стане (гл.)
 • претепување (имн.) стане (гл.)
 • прозорец (имн.) стане (гл.)
 • професор (имн.) стане (гл.)
 • пустина (имн.) стане (гл.)
 • пушење (имн.) стане (гл.)
 • пушка (имн.) стане (гл.)
 • разговор (имн.) стане (гл.)
 • револуција (имн.) стане (гл.)
 • резултат (имн.) стане (гл.)
 • реченица (имн.) стане (гл.)
 • родител (имн.) стане (гл.)
 • рудар (имн.) стане (гл.)
 • рушвет (имн.) стане (гл.)
 • саат (имн.) стане (гл.)
 • сабајле (имн.) стане (гл.)
 • свиреж (имн.) стане (гл.)
 • секретар (имн.) стане (гл.)
 • село (имн.) стане (гл.)
 • симпатија (имн.) стане (гл.)
 • синко (имн.) стане (гл.)
 • сликар (имн.) стане (гл.)
 • служба (имн.) стане (гл.)
 • смеа (имн.) стане (гл.)
 • состојба (имн.) стане (гл.)
 • софра (имн.) стане (гл.)
 • спиење (имн.) стане (гл.)
 • спознание (имн.) стане (гл.)
 • среда (имн.) стане (гл.)
 • средба (имн.) стане (гл.)
 • срна (имн.) стане (гл.)
 • старец (имн.) стане (гл.)
 • стариот (имн.) стане (гл.)
 • суводолица (имн.) стане (гл.)
 • суштество (имн.) стане (гл.)
 • такси (имн.) стане (гл.)
 • татковина (имн.) стане (гл.)
 • тело (имн.) стане (гл.)
 • термин (имн.) стане (гл.)
 • тишина (имн.) стане (гл.)
 • топологија (имн.) стане (гл.)
 • труп (имн.) стане (гл.)
 • утрина (имн.) стане (гл.)
 • утро (имн.) стане (гл.)
 • уцена (имн.) стане (гл.)
 • ученик (имн.) стане (гл.)
 • училиште (имн.) стане (гл.)
 • филозоф (имн.) стане (гл.)
 • формализам (имн.) стане (гл.)
 • фраза (имн.) стане (гл.)
 • хелиоцентризам (имн.) стане (гл.)
 • хиерархија (имн.) стане (гл.)
 • хотел (имн.) стане (гл.)
 • цар (имн.) стане (гл.)
 • цреша (имн.) стане (гл.)
 • чешма (имн.) стане (гл.)
 • чифлиг (имн.) стане (гл.)
 • член (имн.) стане (гл.)
 • чувство (имн.) стане (гл.)
 • шипка (имн.) стане (гл.)
 • ѕвезда (имн.) стане (гл.)
 • јагула (имн.) стане (гл.)
 • јаничар (имн.) стане (гл.)
 • џелат (имн.) стане (гл.)