• врата (имн.) тропа (гл.)
 • бег (имн.) тропа (гл.)
 • бунар (имн.) тропа (гл.)
 • глад (имн.) тропа (гл.)
 • говор (имн.) тропа (гл.)
 • дожд (имн.) тропа (гл.)
 • интервал (имн.) тропа (гл.)
 • крнтија (имн.) тропа (гл.)
 • куќа (имн.) тропа (гл.)
 • мост (имн.) тропа (гл.)
 • некој (имн.) тропа (гл.)
 • рака (имн.) тропа (гл.)
 • смрт (имн.) тропа (гл.)
 • фигура (имн.) тропа (гл.)
 • ќумбе (имн.) тропа (гл.)