• година (имн.) ја (зам.)
 • рака (имн.) ја (зам.)
 • кој (имн.) ја (зам.)
 • ден (имн.) ја (зам.)
 • пат (имн.) ја (зам.)
 • време (имн.) ја (зам.)
 • луѓе (имн.) ја (зам.)
 • мајка (имн.) ја (зам.)
 • ноќ (имн.) ја (зам.)
 • земја (имн.) ја (зам.)
 • татко (имн.) ја (зам.)
 • дете (имн.) ја (зам.)
 • око (имн.) ја (зам.)
 • глава (имн.) ја (зам.)
 • збор (имн.) ја (зам.)
 • миг (имн.) ја (зам.)
 • душа (имн.) ја (зам.)
 • начин (имн.) ја (зам.)
 • војник (имн.) ја (зам.)
 • глас (имн.) ја (зам.)
 • дожд (имн.) ја (зам.)
 • жена (имн.) ја (зам.)
 • живот (имн.) ја (зам.)
 • мисла (имн.) ја (зам.)
 • прст (имн.) ја (зам.)
 • куќа (имн.) ја (зам.)
 • момент (имн.) ја (зам.)
 • смрт (имн.) ја (зам.)
 • сон (имн.) ја (зам.)
 • тишина (имн.) ја (зам.)
 • човек (имн.) ја (зам.)
 • болка (имн.) ја (зам.)
 • задоволство (имн.) ја (зам.)
 • крв (имн.) ја (зам.)
 • мака (имн.) ја (зам.)
 • партија (имн.) ја (зам.)
 • поглед (имн.) ја (зам.)
 • сонце (имн.) ја (зам.)
 • век (имн.) ја (зам.)
 • ветер (имн.) ја (зам.)
 • вечер (имн.) ја (зам.)
 • вода (имн.) ја (зам.)
 • војна (имн.) ја (зам.)
 • книга (имн.) ја (зам.)
 • која (имн.) ја (зам.)
 • огледало (имн.) ја (зам.)
 • песна (имн.) ја (зам.)
 • работа (имн.) ја (зам.)
 • село (имн.) ја (зам.)
 • страна (имн.) ја (зам.)
 • судбина (имн.) ја (зам.)
 • чекор (имн.) ја (зам.)
 • автор (имн.) ја (зам.)
 • волк (имн.) ја (зам.)
 • господ (имн.) ја (зам.)
 • животно (имн.) ја (зам.)
 • звук (имн.) ја (зам.)
 • историја (имн.) ја (зам.)
 • крај (имн.) ја (зам.)
 • некој (имн.) ја (зам.)
 • нешто (имн.) ја (зам.)
 • нога (имн.) ја (зам.)
 • поп (имн.) ја (зам.)
 • работодавач (имн.) ја (зам.)
 • селанец (имн.) ја (зам.)
 • спомен (имн.) ја (зам.)
 • стварност (имн.) ја (зам.)
 • уста (имн.) ја (зам.)
 • учител (имн.) ја (зам.)
 • црква (имн.) ја (зам.)
 • баба (имн.) ја (зам.)
 • барака (имн.) ја (зам.)
 • бег (имн.) ја (зам.)
 • бог (имн.) ја (зам.)
 • болест (имн.) ја (зам.)
 • власт (имн.) ја (зам.)
 • внимание (имн.) ја (зам.)
 • волја (имн.) ја (зам.)
 • врата (имн.) ја (зам.)
 • вселена (имн.) ја (зам.)
 • градба (имн.) ја (зам.)
 • девојка (имн.) ја (зам.)
 • дел (имн.) ја (зам.)
 • дело (имн.) ја (зам.)
 • другар (имн.) ја (зам.)
 • зора (имн.) ја (зам.)
 • кадија (имн.) ја (зам.)
 • коза (имн.) ја (зам.)
 • коњ (имн.) ја (зам.)
 • лекар (имн.) ја (зам.)
 • маса (имн.) ја (зам.)
 • младич (имн.) ја (зам.)
 • народ (имн.) ја (зам.)
 • нож (имн.) ја (зам.)
 • писмо (имн.) ја (зам.)
 • победа (имн.) ја (зам.)
 • полицаец (имн.) ја (зам.)
 • приказна (имн.) ја (зам.)
 • птица (имн.) ја (зам.)
 • размисла (имн.) ја (зам.)
 • ракав (имн.) ја (зам.)
 • светлина (имн.) ја (зам.)
 • снага (имн.) ја (зам.)
 • среќа (имн.) ја (зам.)
 • старец (имн.) ја (зам.)
 • старче (имн.) ја (зам.)
 • суд (имн.) ја (зам.)
 • трева (имн.) ја (зам.)
 • улица (имн.) ја (зам.)
 • час (имн.) ја (зам.)
 • чизма (имн.) ја (зам.)
 • љубов (имн.) ја (зам.)
 • Македонец (имн.) ја (зам.)
 • Турчин (имн.) ја (зам.)
 • библиотека (имн.) ја (зам.)
 • болничар (имн.) ја (зам.)
 • бомба (имн.) ја (зам.)
 • ветар (имн.) ја (зам.)
 • вечера (имн.) ја (зам.)
 • возбуда (имн.) ја (зам.)
 • глушец (имн.) ја (зам.)
 • гордост (имн.) ја (зам.)
 • граница (имн.) ја (зам.)
 • дактилографка (имн.) ја (зам.)
 • дејност (имн.) ја (зам.)
 • дипломатија (имн.) ја (зам.)
 • дланка (имн.) ја (зам.)
 • домаќинка (имн.) ја (зам.)
 • дојденец (имн.) ја (зам.)
 • држава (имн.) ја (зам.)
 • желба (имн.) ја (зам.)
 • железничар (имн.) ја (зам.)
 • заб (имн.) ја (зам.)
 • здив (имн.) ја (зам.)
 • изложба (имн.) ја (зам.)
 • интелигенција (имн.) ја (зам.)
 • камен (имн.) ја (зам.)
 • камион (имн.) ја (зам.)
 • квечерина (имн.) ја (зам.)
 • клуч (имн.) ја (зам.)
 • кожа (имн.) ја (зам.)
 • колце (имн.) ја (зам.)
 • крт (имн.) ја (зам.)
 • култура (имн.) ја (зам.)
 • куче (имн.) ја (зам.)
 • ловец (имн.) ја (зам.)
 • локомотива (имн.) ја (зам.)
 • мама (имн.) ја (зам.)
 • месец (имн.) ја (зам.)
 • месо (имн.) ја (зам.)
 • мишка (имн.) ја (зам.)
 • момче (имн.) ја (зам.)
 • насмевка (имн.) ја (зам.)
 • настан (имн.) ја (зам.)
 • невистина (имн.) ја (зам.)
 • незнаење (имн.) ја (зам.)
 • несреќа (имн.) ја (зам.)
 • ноже (имн.) ја (зам.)
 • операција (имн.) ја (зам.)
 • општество (имн.) ја (зам.)
 • организација (имн.) ја (зам.)
 • острица (имн.) ја (зам.)
 • партизан (имн.) ја (зам.)
 • пајак (имн.) ја (зам.)
 • писар (имн.) ја (зам.)
 • писател (имн.) ја (зам.)
 • поле (имн.) ја (зам.)
 • полиција (имн.) ја (зам.)
 • полноќ (имн.) ја (зам.)
 • постапка (имн.) ја (зам.)
 • пот (имн.) ја (зам.)
 • праг (имн.) ја (зам.)
 • презиме (имн.) ја (зам.)
 • претстава (имн.) ја (зам.)
 • преѓа (имн.) ја (зам.)
 • природа (имн.) ја (зам.)
 • причина (имн.) ја (зам.)
 • пријател (имн.) ја (зам.)
 • прозорец (имн.) ја (зам.)
 • професор (имн.) ја (зам.)
 • публика (имн.) ја (зам.)
 • пушка (имн.) ја (зам.)
 • радост (имн.) ја (зам.)
 • ракија (имн.) ја (зам.)
 • реченица (имн.) ја (зам.)
 • ржаница (имн.) ја (зам.)
 • свеќа (имн.) ја (зам.)
 • свирка (имн.) ја (зам.)
 • скала (имн.) ја (зам.)
 • скут (имн.) ја (зам.)
 • слика (имн.) ја (зам.)
 • сликар (имн.) ја (зам.)
 • снег (имн.) ја (зам.)
 • соба (имн.) ја (зам.)
 • солза (имн.) ја (зам.)
 • сосед (имн.) ја (зам.)
 • стакло (имн.) ја (зам.)
 • стапица (имн.) ја (зам.)
 • стариот (имн.) ја (зам.)
 • старите (имн.) ја (зам.)
 • стебло (имн.) ја (зам.)
 • стопан (имн.) ја (зам.)
 • стражар (имн.) ја (зам.)
 • тага (имн.) ја (зам.)
 • тело (имн.) ја (зам.)
 • темел (имн.) ја (зам.)
 • теорија (имн.) ја (зам.)
 • убавина (имн.) ја (зам.)
 • уметност (имн.) ја (зам.)
 • училиште (имн.) ја (зам.)
 • училница (имн.) ја (зам.)
 • фигура (имн.) ја (зам.)
 • филозоф (имн.) ја (зам.)
 • фотографија (имн.) ја (зам.)
 • цигара (имн.) ја (зам.)
 • чаша (имн.) ја (зам.)
 • шарм (имн.) ја (зам.)
 • шеќер (имн.) ја (зам.)
 • ѕвезда (имн.) ја (зам.)
 • ѕвоно (имн.) ја (зам.)
 • Југословен (имн.) ја (зам.)
 • Божик (имн.) ја (зам.)
 • Бугарин (имн.) ја (зам.)
 • Велигден (имн.) ја (зам.)
 • Влав (имн.) ја (зам.)
 • Германец (имн.) ја (зам.)
 • Грк (имн.) ја (зам.)
 • Европеец (имн.) ја (зам.)
 • Русин (имн.) ја (зам.)
 • Србин (имн.) ја (зам.)
 • Херкул (имн.) ја (зам.)
 • Холанѓанец (имн.) ја (зам.)
 • авет (имн.) ја (зам.)
 • автобус (имн.) ја (зам.)
 • автопат (имн.) ја (зам.)
 • академик (имн.) ја (зам.)
 • активност (имн.) ја (зам.)
 • алфабет (имн.) ја (зам.)
 • алчност (имн.) ја (зам.)
 • амајлија (имн.) ја (зам.)
 • анализа (имн.) ја (зам.)
 • ангел (имн.) ја (зам.)
 • арамија (имн.) ја (зам.)
 • аристократија (имн.) ја (зам.)
 • археолог (имн.) ја (зам.)
 • астраган (имн.) ја (зам.)
 • атмосфера (имн.) ја (зам.)
 • ајкула (имн.) ја (зам.)
 • бабичка (имн.) ја (зам.)
 • барање (имн.) ја (зам.)
 • бастун (имн.) ја (зам.)
 • батерија (имн.) ја (зам.)
 • башмајстор (имн.) ја (зам.)
 • белешка (имн.) ја (зам.)
 • бенд (имн.) ја (зам.)
 • беспомошен (имн.) ја (зам.)
 • беља (имн.) ја (зам.)
 • благодарност (имн.) ја (зам.)
 • близина (имн.) ја (зам.)
 • блуза (имн.) ја (зам.)
 • богатство (имн.) ја (зам.)
 • богослов (имн.) ја (зам.)
 • болница (имн.) ја (зам.)
 • болничарка (имн.) ја (зам.)
 • борина (имн.) ја (зам.)
 • брак (имн.) ја (зам.)
 • брана (имн.) ја (зам.)
 • братче (имн.) ја (зам.)
 • брег (имн.) ја (зам.)
 • брзина (имн.) ја (зам.)
 • брод (имн.) ја (зам.)
 • број (имн.) ја (зам.)
 • бубачка (имн.) ја (зам.)
 • будење (имн.) ја (зам.)
 • буква (имн.) ја (зам.)
 • вар (имн.) ја (зам.)
 • венчавање (имн.) ја (зам.)
 • венче (имн.) ја (зам.)
 • вера (имн.) ја (зам.)
 • верник (имн.) ја (зам.)
 • веселост (имн.) ја (зам.)
 • ветерчок (имн.) ја (зам.)
 • вештерка (имн.) ја (зам.)
 • визба (имн.) ја (зам.)
 • викот (имн.) ја (зам.)
 • вина (имн.) ја (зам.)
 • висина (имн.) ја (зам.)
 • височина (имн.) ја (зам.)
 • вистина (имн.) ја (зам.)
 • виталност (имн.) ја (зам.)
 • вишок (имн.) ја (зам.)
 • владетел (имн.) ја (зам.)
 • влакно (имн.) ја (зам.)
 • внук (имн.) ја (зам.)
 • воајер (имн.) ја (зам.)
 • вод (имн.) ја (зам.)
 • водарка (имн.) ја (зам.)
 • воденичар (имн.) ја (зам.)
 • водичка (имн.) ја (зам.)
 • водник (имн.) ја (зам.)
 • водоскок (имн.) ја (зам.)
 • воз (имн.) ја (зам.)
 • вознес (имн.) ја (зам.)
 • вол (имн.) ја (зам.)
 • волна (имн.) ја (зам.)
 • волунтаризам (имн.) ја (зам.)
 • востание (имн.) ја (зам.)
 • вотка (имн.) ја (зам.)
 • војска (имн.) ја (зам.)
 • врат (имн.) ја (зам.)
 • врба (имн.) ја (зам.)
 • врева (имн.) ја (зам.)
 • вреваџија (имн.) ја (зам.)
 • вреќа (имн.) ја (зам.)
 • врска (имн.) ја (зам.)
 • газа (имн.) ја (зам.)
 • галантност (имн.) ја (зам.)
 • гемија (имн.) ја (зам.)
 • генерација (имн.) ја (зам.)
 • глетка (имн.) ја (зам.)
 • гнев (имн.) ја (зам.)
 • голтка (имн.) ја (зам.)
 • гора (имн.) ја (зам.)
 • грабнувач (имн.) ја (зам.)
 • гради (имн.) ја (зам.)
 • градител (имн.) ја (зам.)
 • граѓанин (имн.) ја (зам.)
 • грб (имн.) ја (зам.)
 • греда (имн.) ја (зам.)
 • грешка (имн.) ја (зам.)
 • грижа (имн.) ја (зам.)
 • грмеж (имн.) ја (зам.)
 • гробар (имн.) ја (зам.)
 • гунгула (имн.) ја (зам.)
 • давеник (имн.) ја (зам.)
 • давење (имн.) ја (зам.)
 • далечина (имн.) ја (зам.)
 • дама (имн.) ја (зам.)
 • дарба (имн.) ја (зам.)
 • движење (имн.) ја (зам.)
 • двор (имн.) ја (зам.)
 • дворче (имн.) ја (зам.)
 • девојче (имн.) ја (зам.)
 • дедо (имн.) ја (зам.)
 • декларација (имн.) ја (зам.)
 • делегација (имн.) ја (зам.)
 • депресија (имн.) ја (зам.)
 • дервиш (имн.) ја (зам.)
 • десетина (имн.) ја (зам.)
 • дивеч (имн.) ја (зам.)
 • дијагноза (имн.) ја (зам.)
 • длето (имн.) ја (зам.)
 • добрина (имн.) ја (зам.)
 • доверба (имн.) ја (зам.)
 • доктор (имн.) ја (зам.)
 • дол (имн.) ја (зам.)
 • должина (имн.) ја (зам.)
 • дома (имн.) ја (зам.)
 • домаќин (имн.) ја (зам.)
 • дремка (имн.) ја (зам.)
 • државјанство (имн.) ја (зам.)
 • дупка (имн.) ја (зам.)
 • дуљбија (имн.) ја (зам.)
 • дуќан (имн.) ја (зам.)
 • евиденција (имн.) ја (зам.)
 • еден (имн.) ја (зам.)
 • екологија (имн.) ја (зам.)
 • економија (имн.) ја (зам.)
 • експлозија (имн.) ја (зам.)
 • елипса (имн.) ја (зам.)
 • енциклопедија (имн.) ја (зам.)
 • епоха (имн.) ја (зам.)
 • етика (имн.) ја (зам.)
 • жаба (имн.) ја (зам.)
 • жед (имн.) ја (зам.)
 • железарија (имн.) ја (зам.)
 • железо (имн.) ја (зам.)
 • жетвар (имн.) ја (зам.)
 • живеење (имн.) ја (зам.)
 • жила (имн.) ја (зам.)
 • жолтица (имн.) ја (зам.)
 • жртва (имн.) ја (зам.)
 • жртвување (имн.) ја (зам.)
 • забелешка (имн.) ја (зам.)
 • заборав (имн.) ја (зам.)
 • заводник (имн.) ја (зам.)
 • загатка (имн.) ја (зам.)
 • загрижен (имн.) ја (зам.)
 • заедница (имн.) ја (зам.)
 • закана (имн.) ја (зам.)
 • закрпа (имн.) ја (зам.)
 • замав (имн.) ја (зам.)
 • занес (имн.) ја (зам.)
 • запад (имн.) ја (зам.)
 • запис (имн.) ја (зам.)
 • заповед (имн.) ја (зам.)
 • затвореник (имн.) ја (зам.)
 • зајдисонце (имн.) ја (зам.)
 • зборење (имн.) ја (зам.)
 • зелено (имн.) ја (зам.)
 • зелје (имн.) ја (зам.)
 • зима (имн.) ја (зам.)
 • злорадост (имн.) ја (зам.)
 • зрак (имн.) ја (зам.)
 • игра (имн.) ја (зам.)
 • игумен (имн.) ја (зам.)
 • игуменија (имн.) ја (зам.)
 • идеологија (имн.) ја (зам.)
 • идеја (имн.) ја (зам.)
 • иднина (имн.) ја (зам.)
 • избор (имн.) ја (зам.)
 • извршител (имн.) ја (зам.)
 • измама (имн.) ја (зам.)
 • измет (имн.) ја (зам.)
 • илузија (имн.) ја (зам.)
 • индивидуа (имн.) ја (зам.)
 • инженер (имн.) ја (зам.)
 • инспирација (имн.) ја (зам.)
 • инсталација (имн.) ја (зам.)
 • интересирање (имн.) ја (зам.)
 • искуство (имн.) ја (зам.)
 • иследник (имн.) ја (зам.)
 • испитаник (имн.) ја (зам.)
 • исповед (имн.) ја (зам.)
 • исхрана (имн.) ја (зам.)
 • исчекување (имн.) ја (зам.)
 • кабина (имн.) ја (зам.)
 • кавга (имн.) ја (зам.)
 • кажување (имн.) ја (зам.)
 • калуѓер (имн.) ја (зам.)
 • камбана (имн.) ја (зам.)
 • камшик (имн.) ја (зам.)
 • канал (имн.) ја (зам.)
 • капа (имн.) ја (зам.)
 • капавица (имн.) ја (зам.)
 • капка (имн.) ја (зам.)
 • карабинер (имн.) ја (зам.)
 • кариера (имн.) ја (зам.)
 • картичка (имн.) ја (зам.)
 • категорија (имн.) ја (зам.)
 • качак (имн.) ја (зам.)
 • кашкавал (имн.) ја (зам.)
 • кајче (имн.) ја (зам.)
 • келнер (имн.) ја (зам.)
 • кентаур (имн.) ја (зам.)
 • кеј (имн.) ја (зам.)
 • килим (имн.) ја (зам.)
 • китка (имн.) ја (зам.)
 • клас (имн.) ја (зам.)
 • кловн (имн.) ја (зам.)
 • клун (имн.) ја (зам.)
 • кобила (имн.) ја (зам.)
 • кола (имн.) ја (зам.)
 • колебање (имн.) ја (зам.)
 • колешка (имн.) ја (зам.)
 • колиба (имн.) ја (зам.)
 • командант (имн.) ја (зам.)
 • комбинезон (имн.) ја (зам.)
 • комесар (имн.) ја (зам.)
 • комисија (имн.) ја (зам.)
 • комитет (имн.) ја (зам.)
 • комуникација (имн.) ја (зам.)
 • комшија (имн.) ја (зам.)
 • конец (имн.) ја (зам.)
 • конзерва (имн.) ја (зам.)
 • континент (имн.) ја (зам.)
 • копнеж (имн.) ја (зам.)
 • копје (имн.) ја (зам.)
 • корист (имн.) ја (зам.)
 • коса (имн.) ја (зам.)
 • коска (имн.) ја (зам.)
 • костен (имн.) ја (зам.)
 • кофа (имн.) ја (зам.)
 • кошмар (имн.) ја (зам.)
 • кражба (имн.) ја (зам.)
 • крик (имн.) ја (зам.)
 • криминалка (имн.) ја (зам.)
 • крошна (имн.) ја (зам.)
 • крпа (имн.) ја (зам.)
 • крст (имн.) ја (зам.)
 • крсте (имн.) ја (зам.)
 • кртица (имн.) ја (зам.)
 • круг (имн.) ја (зам.)
 • круна (имн.) ја (зам.)
 • круша (имн.) ја (зам.)
 • кукавица (имн.) ја (зам.)
 • кум (имн.) ја (зам.)
 • курва (имн.) ја (зам.)
 • курир (имн.) ја (зам.)
 • кутале (имн.) ја (зам.)
 • кутиче (имн.) ја (зам.)
 • кучка (имн.) ја (зам.)
 • кујна (имн.) ја (зам.)
 • ластовица (имн.) ја (зам.)
 • латинизам (имн.) ја (зам.)
 • легализација (имн.) ја (зам.)
 • легенда (имн.) ја (зам.)
 • ливче (имн.) ја (зам.)
 • лилјак (имн.) ја (зам.)
 • лимон (имн.) ја (зам.)
 • липа (имн.) ја (зам.)
 • лисица (имн.) ја (зам.)
 • лист (имн.) ја (зам.)
 • литература (имн.) ја (зам.)
 • ловџија (имн.) ја (зам.)
 • логика (имн.) ја (зам.)
 • лопата (имн.) ја (зам.)
 • лост (имн.) ја (зам.)
 • лузна (имн.) ја (зам.)
 • луна (имн.) ја (зам.)
 • маж (имн.) ја (зам.)
 • маица (имн.) ја (зам.)
 • мамец (имн.) ја (зам.)
 • масер (имн.) ја (зам.)
 • маска (имн.) ја (зам.)
 • матарка (имн.) ја (зам.)
 • матичар (имн.) ја (зам.)
 • мачка (имн.) ја (зам.)
 • мачнина (имн.) ја (зам.)
 • мајстор (имн.) ја (зам.)
 • мев (имн.) ја (зам.)
 • мезе (имн.) ја (зам.)
 • мекост (имн.) ја (зам.)
 • мелодија (имн.) ја (зам.)
 • мера (имн.) ја (зам.)
 • мерка (имн.) ја (зам.)
 • месечина (имн.) ја (зам.)
 • место (имн.) ја (зам.)
 • метла (имн.) ја (зам.)
 • меч (имн.) ја (зам.)
 • мечка (имн.) ја (зам.)
 • меѓа (имн.) ја (зам.)
 • меѓувреме (имн.) ја (зам.)
 • ми (имн.) ја (зам.)
 • милост (имн.) ја (зам.)
 • минаре (имн.) ја (зам.)
 • министерство (имн.) ја (зам.)
 • миризба (имн.) ја (зам.)
 • мирис (имн.) ја (зам.)
 • мисија (имн.) ја (зам.)
 • митралез (имн.) ја (зам.)
 • митрополит (имн.) ја (зам.)
 • молив (имн.) ја (зам.)
 • молитва (имн.) ја (зам.)
 • монах (имн.) ја (зам.)
 • мост (имн.) ја (зам.)
 • моторџија (имн.) ја (зам.)
 • мугра (имн.) ја (зам.)
 • мудбак (имн.) ја (зам.)
 • мудрост (имн.) ја (зам.)
 • муцка (имн.) ја (зам.)
 • мјаука (имн.) ја (зам.)
 • набљудувач (имн.) ја (зам.)
 • награда (имн.) ја (зам.)
 • надеж (имн.) ја (зам.)
 • накашлување (имн.) ја (зам.)
 • наклон (имн.) ја (зам.)
 • намера (имн.) ја (зам.)
 • напад (имн.) ја (зам.)
 • напор (имн.) ја (зам.)
 • наставник (имн.) ја (зам.)
 • наука (имн.) ја (зам.)
 • нација (имн.) ја (зам.)
 • началник (имн.) ја (зам.)
 • небо (имн.) ја (зам.)
 • невеста (имн.) ја (зам.)
 • негувателка (имн.) ја (зам.)
 • нежен (имн.) ја (зам.)
 • неизвесен (имн.) ја (зам.)
 • неповрат (имн.) ја (зам.)
 • непозната (имн.) ја (зам.)
 • непријателствување (имн.) ја (зам.)
 • непце (имн.) ја (зам.)
 • нетрпение (имн.) ја (зам.)
 • нимфоманка (имн.) ја (зам.)
 • ништи (имн.) ја (зам.)
 • нокте (имн.) ја (зам.)
 • норма (имн.) ја (зам.)
 • обвинет (имн.) ја (зам.)
 • обврска (имн.) ја (зам.)
 • облаче (имн.) ја (зам.)
 • облека (имн.) ја (зам.)
 • оближување (имн.) ја (зам.)
 • овој (имн.) ја (зам.)
 • оган (имн.) ја (зам.)
 • огледалце (имн.) ја (зам.)
 • огорчено (имн.) ја (зам.)
 • одајче (имн.) ја (зам.)
 • одбојност (имн.) ја (зам.)
 • одговорност (имн.) ја (зам.)
 • одење (имн.) ја (зам.)
 • одлука (имн.) ја (зам.)
 • одмазда (имн.) ја (зам.)
 • однос (имн.) ја (зам.)
 • одредба (имн.) ја (зам.)
 • околност (имн.) ја (зам.)
 • окупатор (имн.) ја (зам.)
 • оној (имн.) ја (зам.)
 • опасност (имн.) ја (зам.)
 • опаш (имн.) ја (зам.)
 • опинок (имн.) ја (зам.)
 • определба (имн.) ја (зам.)
 • орган (имн.) ја (зам.)
 • осаменост (имн.) ја (зам.)
 • ослободител (имн.) ја (зам.)
 • остен (имн.) ја (зам.)
 • отпорност (имн.) ја (зам.)
 • офицер (имн.) ја (зам.)
 • очај (имн.) ја (зам.)
 • очила (имн.) ја (зам.)
 • очиња (имн.) ја (зам.)
 • пазар (имн.) ја (зам.)
 • палата (имн.) ја (зам.)
 • пара (имн.) ја (зам.)
 • пареа (имн.) ја (зам.)
 • пасош (имн.) ја (зам.)
 • пасторала (имн.) ја (зам.)
 • патка (имн.) ја (зам.)
 • патос (имн.) ја (зам.)
 • паѓање (имн.) ја (зам.)
 • пеење (имн.) ја (зам.)
 • пеперуга (имн.) ја (зам.)
 • перодршка (имн.) ја (зам.)
 • перспектива (имн.) ја (зам.)
 • перуника (имн.) ја (зам.)
 • пес (имн.) ја (зам.)
 • песок (имн.) ја (зам.)
 • петел (имн.) ја (зам.)
 • печалба (имн.) ја (зам.)
 • печалбар (имн.) ја (зам.)
 • печка (имн.) ја (зам.)
 • пиетет (имн.) ја (зам.)
 • пиле (имн.) ја (зам.)
 • пијавица (имн.) ја (зам.)
 • планина (имн.) ја (зам.)
 • плата (имн.) ја (зам.)
 • платан (имн.) ја (зам.)
 • племе (имн.) ја (зам.)
 • пленик (имн.) ја (зам.)
 • пловидба (имн.) ја (зам.)
 • повеќето (имн.) ја (зам.)
 • повлекување (имн.) ја (зам.)
 • поданик (имн.) ја (зам.)
 • податок (имн.) ја (зам.)
 • подвижност (имн.) ја (зам.)
 • подиум (имн.) ја (зам.)
 • поим (имн.) ја (зам.)
 • показалец (имн.) ја (зам.)
 • покана (имн.) ја (зам.)
 • политика (имн.) ја (зам.)
 • полица (имн.) ја (зам.)
 • половина (имн.) ја (зам.)
 • положба (имн.) ја (зам.)
 • полјак (имн.) ја (зам.)
 • помисла (имн.) ја (зам.)
 • помош (имн.) ја (зам.)
 • понуда (имн.) ја (зам.)
 • порака (имн.) ја (зам.)
 • поредок (имн.) ја (зам.)
 • порта (имн.) ја (зам.)
 • послуга (имн.) ја (зам.)
 • послушност (имн.) ја (зам.)
 • посока (имн.) ја (зам.)
 • потег (имн.) ја (зам.)
 • потсвест (имн.) ја (зам.)
 • потчукнување (имн.) ја (зам.)
 • почеток (имн.) ја (зам.)
 • почит (имн.) ја (зам.)
 • поштар (имн.) ја (зам.)
 • правило (имн.) ја (зам.)
 • пратеник (имн.) ја (зам.)
 • прашинка (имн.) ја (зам.)
 • прваче (имн.) ја (зам.)
 • преврска (имн.) ја (зам.)
 • предигра (имн.) ја (зам.)
 • прелив (имн.) ја (зам.)
 • пресуда (имн.) ја (зам.)
 • претпоставка (имн.) ја (зам.)
 • претпријатие (имн.) ја (зам.)
 • претседател (имн.) ја (зам.)
 • прељуба (имн.) ја (зам.)
 • пригода (имн.) ја (зам.)
 • прислужник (имн.) ја (зам.)
 • пријателка (имн.) ја (зам.)
 • проблем (имн.) ја (зам.)
 • програма (имн.) ја (зам.)
 • продавач (имн.) ја (зам.)
 • проект (имн.) ја (зам.)
 • пролет (имн.) ја (зам.)
 • промена (имн.) ја (зам.)
 • просторија (имн.) ја (зам.)
 • прч (имн.) ја (зам.)
 • психоанализа (имн.) ја (зам.)
 • пупунец (имн.) ја (зам.)
 • пустелија (имн.) ја (зам.)
 • пцовка (имн.) ја (зам.)
 • рабин (имн.) ја (зам.)
 • работник (имн.) ја (зам.)
 • радиостаница (имн.) ја (зам.)
 • разговор (имн.) ја (зам.)
 • разлика (имн.) ја (зам.)
 • размислување (имн.) ја (зам.)
 • раководство (имн.) ја (зам.)
 • ракопис (имн.) ја (зам.)
 • рамено (имн.) ја (зам.)
 • рамо (имн.) ја (зам.)
 • рана (имн.) ја (зам.)
 • ранет (имн.) ја (зам.)
 • раница (имн.) ја (зам.)
 • раѓање (имн.) ја (зам.)
 • раја (имн.) ја (зам.)
 • реалност (имн.) ја (зам.)
 • ребро (имн.) ја (зам.)
 • ревење (имн.) ја (зам.)
 • редакција (имн.) ја (зам.)
 • редница (имн.) ја (зам.)
 • резигнација (имн.) ја (зам.)
 • религија (имн.) ја (зам.)
 • република (имн.) ја (зам.)
 • реума (имн.) ја (зам.)
 • реципиент (имн.) ја (зам.)
 • решо (имн.) ја (зам.)
 • риба (имн.) ја (зам.)
 • рибар (имн.) ја (зам.)
 • рид (имн.) ја (зам.)
 • рожба (имн.) ја (зам.)
 • ронливост (имн.) ја (зам.)
 • рѓа (имн.) ја (зам.)
 • саклет (имн.) ја (зам.)
 • самјак (имн.) ја (зам.)
 • сандак (имн.) ја (зам.)
 • сатир (имн.) ја (зам.)
 • свекрва (имн.) ја (зам.)
 • свест (имн.) ја (зам.)
 • светилка (имн.) ја (зам.)
 • свиња (имн.) ја (зам.)
 • седиште (имн.) ја (зам.)
 • семејство (имн.) ја (зам.)
 • сенка (имн.) ја (зам.)
 • сергија (имн.) ја (зам.)
 • сестра (имн.) ја (зам.)
 • сефард (имн.) ја (зам.)
 • сејмен (имн.) ја (зам.)
 • син (имн.) ја (зам.)
 • синтагма (имн.) ја (зам.)
 • сиромаштија (имн.) ја (зам.)
 • ситуација (имн.) ја (зам.)
 • скаменетост (имн.) ја (зам.)
 • скара (имн.) ја (зам.)
 • складиште (имн.) ја (зам.)
 • скок (имн.) ја (зам.)
 • слабост (имн.) ја (зам.)
 • слава (имн.) ја (зам.)
 • слобода (имн.) ја (зам.)
 • слон (имн.) ја (зам.)
 • слуга (имн.) ја (зам.)
 • смеа (имн.) ја (зам.)
 • смеење (имн.) ја (зам.)
 • смиреност (имн.) ја (зам.)
 • смисла (имн.) ја (зам.)
 • снаа (имн.) ја (зам.)
 • соединување (имн.) ја (зам.)
 • сок (имн.) ја (зам.)
 • сол (имн.) ја (зам.)
 • солуција (имн.) ја (зам.)
 • сомневање (имн.) ја (зам.)
 • сомнение (имн.) ја (зам.)
 • сопственик (имн.) ја (зам.)
 • состојба (имн.) ја (зам.)
 • спортист (имн.) ја (зам.)
 • средба (имн.) ја (зам.)
 • срна (имн.) ја (зам.)
 • срце (имн.) ја (зам.)
 • став (имн.) ја (зам.)
 • станица (имн.) ја (зам.)
 • стап (имн.) ја (зам.)
 • старата (имн.) ја (зам.)
 • старешина (имн.) ја (зам.)
 • старица (имн.) ја (зам.)
 • створ (имн.) ја (зам.)
 • стена (имн.) ја (зам.)
 • стока (имн.) ја (зам.)
 • стол (имн.) ја (зам.)
 • стопанство (имн.) ја (зам.)
 • страв (имн.) ја (зам.)
 • струја (имн.) ја (зам.)
 • студ (имн.) ја (зам.)
 • субјект (имн.) ја (зам.)
 • судење (имн.) ја (зам.)
 • султан (имн.) ја (зам.)
 • сума (имн.) ја (зам.)
 • сунѓер (имн.) ја (зам.)
 • суровост (имн.) ја (зам.)
 • сцена (имн.) ја (зам.)
 • такси (имн.) ја (зам.)
 • тапанар (имн.) ја (зам.)
 • тапија (имн.) ја (зам.)
 • творец (имн.) ја (зам.)
 • театар (имн.) ја (зам.)
 • текст (имн.) ја (зам.)
 • телеграма (имн.) ја (зам.)
 • телефон (имн.) ја (зам.)
 • термометар (имн.) ја (зам.)
 • техника (имн.) ја (зам.)
 • тинејџерка (имн.) ја (зам.)
 • тоалета (имн.) ја (зам.)
 • толпа (имн.) ја (зам.)
 • топка (имн.) ја (зам.)
 • топлина (имн.) ја (зам.)
 • торба (имн.) ја (зам.)
 • точност (имн.) ја (зам.)
 • трага (имн.) ја (зам.)
 • тргнување (имн.) ја (зам.)
 • трговец (имн.) ја (зам.)
 • трендафил (имн.) ја (зам.)
 • треска (имн.) ја (зам.)
 • триаголник (имн.) ја (зам.)
 • трошок (имн.) ја (зам.)
 • трпки (имн.) ја (зам.)
 • трска (имн.) ја (зам.)
 • трчање (имн.) ја (зам.)
 • уво (имн.) ја (зам.)
 • уживање (имн.) ја (зам.)
 • ука (имн.) ја (зам.)
 • умешност (имн.) ја (зам.)
 • умилност (имн.) ја (зам.)
 • умор (имн.) ја (зам.)
 • ураган (имн.) ја (зам.)
 • усна (имн.) ја (зам.)
 • утро (имн.) ја (зам.)
 • ученик (имн.) ја (зам.)
 • учителка (имн.) ја (зам.)
 • фактор (имн.) ја (зам.)
 • фантазија (имн.) ја (зам.)
 • фенер (имн.) ја (зам.)
 • финале (имн.) ја (зам.)
 • фирма (имн.) ја (зам.)
 • хармонија (имн.) ја (зам.)
 • хартија (имн.) ја (зам.)
 • хирург (имн.) ја (зам.)
 • ходник (имн.) ја (зам.)
 • хор (имн.) ја (зам.)
 • храброст (имн.) ја (зам.)
 • храна (имн.) ја (зам.)
 • цар (имн.) ја (зам.)
 • цвеќе (имн.) ја (зам.)
 • цврстина (имн.) ја (зам.)
 • цел (имн.) ја (зам.)
 • целост (имн.) ја (зам.)
 • центар (имн.) ја (зам.)
 • цигулка (имн.) ја (зам.)
 • циркулација (имн.) ја (зам.)
 • црв (имн.) ја (зам.)
 • црта (имн.) ја (зам.)
 • цут (имн.) ја (зам.)
 • чавка (имн.) ја (зам.)
 • чад (имн.) ја (зам.)
 • чаир (имн.) ја (зам.)
 • чаршија (имн.) ја (зам.)
 • часопис (имн.) ја (зам.)
 • чај (имн.) ја (зам.)
 • чедо (имн.) ја (зам.)
 • чеканче (имн.) ја (зам.)
 • чело (имн.) ја (зам.)
 • чепур (имн.) ја (зам.)
 • чест (имн.) ја (зам.)
 • честитање (имн.) ја (зам.)
 • чистота (имн.) ја (зам.)
 • чкорче (имн.) ја (зам.)
 • човештво (имн.) ја (зам.)
 • чоколадо (имн.) ја (зам.)
 • чорба (имн.) ја (зам.)
 • чувар (имн.) ја (зам.)
 • чудак (имн.) ја (зам.)
 • чун (имн.) ја (зам.)
 • чупа (имн.) ја (зам.)
 • шадрван (имн.) ја (зам.)
 • шака (имн.) ја (зам.)
 • шамивче (имн.) ја (зам.)
 • шамија (имн.) ја (зам.)
 • шарка (имн.) ја (зам.)
 • шебек (имн.) ја (зам.)
 • шеф (имн.) ја (зам.)
 • шешир (имн.) ја (зам.)
 • шеќерче (имн.) ја (зам.)
 • шкаф (имн.) ја (зам.)
 • школа (имн.) ја (зам.)
 • шмизла (имн.) ја (зам.)
 • шофер (имн.) ја (зам.)
 • шприц (имн.) ја (зам.)
 • штурец (имн.) ја (зам.)
 • ѓавол (имн.) ја (зам.)
 • ѕвездочатец (имн.) ја (зам.)
 • ѕвонење (имн.) ја (зам.)
 • ѕвонче (имн.) ја (зам.)
 • ѕид (имн.) ја (зам.)
 • јаболко (имн.) ја (зам.)
 • јагула (имн.) ја (зам.)
 • јамка (имн.) ја (зам.)
 • јарец (имн.) ја (зам.)
 • јасновитка (имн.) ја (зам.)
 • јатаган (имн.) ја (зам.)
 • јато (имн.) ја (зам.)
 • јатрва (имн.) ја (зам.)
 • јорган (имн.) ја (зам.)
 • јуначиште (имн.) ја (зам.)
 • јурија (имн.) ја (зам.)
 • љубомора (имн.) ја (зам.)
 • џеб (имн.) ја (зам.)
 • џумка (имн.) ја (зам.)