• вртење (имн.) глава (имн.)
 • шиник (имн.) глава (имн.)
 • бебе (имн.) глава (имн.)
 • бегство (имн.) глава (имн.)
 • врв (имн.) глава (имн.)
 • глава (имн.) глава (имн.)
 • делија (имн.) глава (имн.)
 • женска (имн.) глава (имн.)
 • збор (имн.) глава (имн.)
 • инает (имн.) глава (имн.)
 • кадифе (имн.) глава (имн.)
 • кафеана (имн.) глава (имн.)
 • книга (имн.) глава (имн.)
 • кој (имн.) глава (имн.)
 • кршење (имн.) глава (имн.)
 • куче (имн.) глава (имн.)
 • момент (имн.) глава (имн.)
 • монета (имн.) глава (имн.)
 • нарамник (имн.) глава (имн.)
 • нишање (имн.) глава (имн.)
 • нишнување (имн.) глава (имн.)
 • одење (имн.) глава (имн.)
 • пес (имн.) глава (имн.)
 • поделба (имн.) глава (имн.)
 • правда (имн.) глава (имн.)
 • рака (имн.) глава (имн.)
 • ракија (имн.) глава (имн.)
 • раја (имн.) глава (имн.)
 • синко (имн.) глава (имн.)
 • судија (имн.) глава (имн.)
 • трева (имн.) глава (имн.)
 • ука (имн.) глава (имн.)
 • утро (имн.) глава (имн.)
 • фотографија (имн.) глава (имн.)
 • хартија (имн.) глава (имн.)
 • херој (имн.) глава (имн.)
 • човек (имн.) глава (имн.)
 • шанк (имн.) глава (имн.)
 • јаничар (имн.) глава (имн.)