• стекнување (имн.) добивка (имн.)
  • остварување (имн.) добивка (имн.)