• облак (имн.) прашина (имн.)
  • вишок (имн.) прашина (имн.)
  • думан (имн.) прашина (имн.)
  • млеко (имн.) прашина (имн.)
  • слој (имн.) прашина (имн.)
  • трошка (имн.) прашина (имн.)