• траба (имн.) шајак (имн.)
  • лакот (имн.) шајак (имн.)