• збор (имн.) за (предл.)
 • место (имн.) за (предл.)
 • причина (имн.) за (предл.)
 • време (имн.) за (предл.)
 • договор (имн.) за (предл.)
 • закон (имн.) за (предл.)
 • приказна (имн.) за (предл.)
 • прашање (имн.) за (предл.)
 • можност (имн.) за (предл.)
 • услов (имн.) за (предл.)
 • пат (имн.) за (предл.)
 • пари (имн.) за (предл.)
 • машина (имн.) за (предл.)
 • работа (имн.) за (предл.)
 • средство (имн.) за (предл.)
 • книга (имн.) за (предл.)
 • борба (имн.) за (предл.)
 • мисла (имн.) за (предл.)
 • постапка (имн.) за (предл.)
 • желба (имн.) за (предл.)
 • одлука (имн.) за (предл.)
 • министерство (имн.) за (предл.)
 • идеја (имн.) за (предл.)
 • рака (имн.) за (предл.)
 • вистина (имн.) за (предл.)
 • вест (имн.) за (предл.)
 • жал (имн.) за (предл.)
 • план (имн.) за (предл.)
 • простор (имн.) за (предл.)
 • потреба (имн.) за (предл.)
 • министер (имн.) за (предл.)
 • сила (имн.) за (предл.)
 • нешто (имн.) за (предл.)
 • барање (имн.) за (предл.)
 • ден (имн.) за (предл.)
 • фабрика (имн.) за (предл.)
 • грижа (имн.) за (предл.)
 • знак (имн.) за (предл.)
 • интерес (имн.) за (предл.)
 • сметка (имн.) за (предл.)
 • чувство (имн.) за (предл.)
 • комисија (имн.) за (предл.)
 • песна (имн.) за (предл.)
 • податок (имн.) за (предл.)
 • теорија (имн.) за (предл.)
 • агенција (имн.) за (предл.)
 • доказ (имн.) за (предл.)
 • оддел (имн.) за (предл.)
 • подготовка (имн.) за (предл.)
 • обид (имн.) за (предл.)
 • претстава (имн.) за (предл.)
 • разбирање (имн.) за (предл.)
 • разговор (имн.) за (предл.)
 • дете (имн.) за (предл.)
 • информација (имн.) за (предл.)
 • вода (имн.) за (предл.)
 • дом (имн.) за (предл.)
 • пример (имн.) за (предл.)
 • сон (имн.) за (предл.)
 • центар (имн.) за (предл.)
 • забрана (имн.) за (предл.)
 • завод (имн.) за (предл.)
 • земја (имн.) за (предл.)
 • луѓе (имн.) за (предл.)
 • мерка (имн.) за (предл.)
 • надеж (имн.) за (предл.)
 • начин (имн.) за (предл.)
 • соба (имн.) за (предл.)
 • година (имн.) за (предл.)
 • мислење (имн.) за (предл.)
 • ништо (имн.) за (предл.)
 • обврска (имн.) за (предл.)
 • поим (имн.) за (предл.)
 • потврда (имн.) за (предл.)
 • смисла (имн.) за (предл.)
 • сознание (имн.) за (предл.)
 • храна (имн.) за (предл.)
 • човек (имн.) за (предл.)
 • замена (имн.) за (предл.)
 • институт (имн.) за (предл.)
 • клуч (имн.) за (предл.)
 • одговорност (имн.) за (предл.)
 • основа (имн.) за (предл.)
 • прикаска (имн.) за (предл.)
 • способност (имн.) за (предл.)
 • трошок (имн.) за (предл.)
 • јазик (имн.) за (предл.)
 • битка (имн.) за (предл.)
 • дрво (имн.) за (предл.)
 • кандидат (имн.) за (предл.)
 • коњ (имн.) за (предл.)
 • одделение (имн.) за (предл.)
 • око (имн.) за (предл.)
 • опасност (имн.) за (предл.)
 • проект (имн.) за (предл.)
 • решение (имн.) за (предл.)
 • камен (имн.) за (предл.)
 • лек (имн.) за (предл.)
 • маса (имн.) за (предл.)
 • наредба (имн.) за (предл.)
 • продавница (имн.) за (предл.)
 • слика (имн.) за (предл.)
 • спомен (имн.) за (предл.)
 • борец (имн.) за (предл.)
 • критериум (имн.) за (предл.)
 • почва (имн.) за (предл.)
 • предлог (имн.) за (предл.)
 • рочиште (имн.) за (предл.)
 • свест (имн.) за (предл.)
 • држава (имн.) за (предл.)
 • живот (имн.) за (предл.)
 • значење (имн.) за (предл.)
 • илузија (имн.) за (предл.)
 • куќа (имн.) за (предл.)
 • материјал (имн.) за (предл.)
 • плата (имн.) за (предл.)
 • поле (имн.) за (предл.)
 • правило (имн.) за (предл.)
 • придонес (имн.) за (предл.)
 • сведоштво (имн.) за (предл.)
 • служба (имн.) за (предл.)
 • став (имн.) за (предл.)
 • суд (имн.) за (предл.)
 • чаша (имн.) за (предл.)
 • виновник (имн.) за (предл.)
 • врата (имн.) за (предл.)
 • дело (имн.) за (предл.)
 • извештај (имн.) за (предл.)
 • канта (имн.) за (предл.)
 • концепт (имн.) за (предл.)
 • кутија (имн.) за (предл.)
 • мит (имн.) за (предл.)
 • наречје (имн.) за (предл.)
 • народ (имн.) за (предл.)
 • орудие (имн.) за (предл.)
 • основица (имн.) за (предл.)
 • писмо (имн.) за (предл.)
 • покана (имн.) за (предл.)
 • помош (имн.) за (предл.)
 • право (имн.) за (предл.)
 • програма (имн.) за (предл.)
 • работник (имн.) за (предл.)
 • село (имн.) за (предл.)
 • сетило (имн.) за (предл.)
 • сеќавање (имн.) за (предл.)
 • текст (имн.) за (предл.)
 • училиште (имн.) за (предл.)
 • дар (имн.) за (предл.)
 • дел (имн.) за (предл.)
 • есеј (имн.) за (предл.)
 • жед (имн.) за (предл.)
 • жена (имн.) за (предл.)
 • историја (имн.) за (предл.)
 • казна (имн.) за (предл.)
 • карта (имн.) за (предл.)
 • мајстор (имн.) за (предл.)
 • модел (имн.) за (предл.)
 • наука (имн.) за (предл.)
 • оправдување (имн.) за (предл.)
 • орган (имн.) за (предл.)
 • повод (имн.) за (предл.)
 • размислување (имн.) за (предл.)
 • рецепт (имн.) за (предл.)
 • сала (имн.) за (предл.)
 • специјалист (имн.) за (предл.)
 • спор (имн.) за (предл.)
 • страв (имн.) за (предл.)
 • теза (имн.) за (предл.)
 • цена (имн.) за (предл.)
 • шанса (имн.) за (предл.)
 • љубов (имн.) за (предл.)
 • акција (имн.) за (предл.)
 • аргумент (имн.) за (предл.)
 • боја (имн.) за (предл.)
 • движење (имн.) за (предл.)
 • девојка (имн.) за (предл.)
 • дискусија (имн.) за (предл.)
 • дозвола (имн.) за (предл.)
 • душа (имн.) за (предл.)
 • заклучок (имн.) за (предл.)
 • запис (имн.) за (предл.)
 • комитет (имн.) за (предл.)
 • леб (имн.) за (предл.)
 • литература (имн.) за (предл.)
 • логор (имн.) за (предл.)
 • мерило (имн.) за (предл.)
 • мотив (имн.) за (предл.)
 • муниција (имн.) за (предл.)
 • награда (имн.) за (предл.)
 • објаснување (имн.) за (предл.)
 • одредба (имн.) за (предл.)
 • пазар (имн.) за (предл.)
 • подарок (имн.) за (предл.)
 • претпоставка (имн.) за (предл.)
 • проблем (имн.) за (предл.)
 • пропис (имн.) за (предл.)
 • размисла (имн.) за (предл.)
 • сад (имн.) за (предл.)
 • сведок (имн.) за (предл.)
 • среќа (имн.) за (предл.)
 • страст (имн.) за (предл.)
 • стратегија (имн.) за (предл.)
 • студија (имн.) за (предл.)
 • тајна (имн.) за (предл.)
 • тег (имн.) за (предл.)
 • термин (имн.) за (предл.)
 • апарат (имн.) за (предл.)
 • билет (имн.) за (предл.)
 • бог (имн.) за (предл.)
 • болка (имн.) за (предл.)
 • воз (имн.) за (предл.)
 • глас (имн.) за (предл.)
 • дефиниција (имн.) за (предл.)
 • единица (имн.) за (предл.)
 • игра (имн.) за (предл.)
 • име (имн.) за (предл.)
 • иницијатива (имн.) за (предл.)
 • моќ (имн.) за (предл.)
 • мрежа (имн.) за (предл.)
 • надоместок (имн.) за (предл.)
 • напор (имн.) за (предл.)
 • несреќа (имн.) за (предл.)
 • оган (имн.) за (предл.)
 • повик (имн.) за (предл.)
 • поттик (имн.) за (предл.)
 • предавање (имн.) за (предл.)
 • прилог (имн.) за (предл.)
 • прирачник (имн.) за (предл.)
 • расправа (имн.) за (предл.)
 • регрес (имн.) за (предл.)
 • рок (имн.) за (предл.)
 • свет (имн.) за (предл.)
 • систем (имн.) за (предл.)
 • стока (имн.) за (предл.)
 • стручњак (имн.) за (предл.)
 • сфаќање (имн.) за (предл.)
 • татко (имн.) за (предл.)
 • тема (имн.) за (предл.)
 • четка (имн.) за (предл.)
 • штета (имн.) за (предл.)
 • ѕид (имн.) за (предл.)
 • јадење (имн.) за (предл.)
 • Македонец (имн.) за (предл.)
 • белешка (имн.) за (предл.)
 • власт (имн.) за (предл.)
 • глава (имн.) за (предл.)
 • граница (имн.) за (предл.)
 • група (имн.) за (предл.)
 • гума (имн.) за (предл.)
 • детаљ (имн.) за (предл.)
 • диплома (имн.) за (предл.)
 • дуќан (имн.) за (предл.)
 • евиденција (имн.) за (предл.)
 • жртва (имн.) за (предл.)
 • заемка (имн.) за (предл.)
 • заповед (имн.) за (предл.)
 • зло (имн.) за (предл.)
 • знаење (имн.) за (предл.)
 • известување (имн.) за (предл.)
 • изненадување (имн.) за (предл.)
 • кампања (имн.) за (предл.)
 • канал (имн.) за (предл.)
 • конвенција (имн.) за (предл.)
 • конкурс (имн.) за (предл.)
 • костим (имн.) за (предл.)
 • крпа (имн.) за (предл.)
 • лекција (имн.) за (предл.)
 • лице (имн.) за (предл.)
 • маска (имн.) за (предл.)
 • мачка (имн.) за (предл.)
 • миг (имн.) за (предл.)
 • молитва (имн.) за (предл.)
 • муабет (имн.) за (предл.)
 • невеста (имн.) за (предл.)
 • нога (имн.) за (предл.)
 • околност (имн.) за (предл.)
 • основ (имн.) за (предл.)
 • пара (имн.) за (предл.)
 • партија (имн.) за (предл.)
 • помисла (имн.) за (предл.)
 • понуда (имн.) за (предл.)
 • последица (имн.) за (предл.)
 • појас (имн.) за (предл.)
 • предмет (имн.) за (предл.)
 • пречка (имн.) за (предл.)
 • прибор (имн.) за (предл.)
 • ред (имн.) за (предл.)
 • реклама (имн.) за (предл.)
 • свеќа (имн.) за (предл.)
 • синоним (имн.) за (предл.)
 • ситуација (имн.) за (предл.)
 • смрт (имн.) за (предл.)
 • сценарио (имн.) за (предл.)
 • усет (имн.) за (предл.)
 • учење (имн.) за (предл.)
 • филм (имн.) за (предл.)
 • формула (имн.) за (предл.)
 • фрижидер (имн.) за (предл.)
 • цевка (имн.) за (предл.)
 • цигара (имн.) за (предл.)
 • чекор (имн.) за (предл.)
 • шише (имн.) за (предл.)
 • актер (имн.) за (предл.)
 • алишта (имн.) за (предл.)
 • бакнеж (имн.) за (предл.)
 • благодарност (имн.) за (предл.)
 • брат (имн.) за (предл.)
 • вагон (имн.) за (предл.)
 • век (имн.) за (предл.)
 • весник (имн.) за (предл.)
 • виза (имн.) за (предл.)
 • воздух (имн.) за (предл.)
 • војна (имн.) за (предл.)
 • впечаток (имн.) за (предл.)
 • вработување (имн.) за (предл.)
 • врвка (имн.) за (предл.)
 • врска (имн.) за (предл.)
 • грб (имн.) за (предл.)
 • даска (имн.) за (предл.)
 • денар (имн.) за (предл.)
 • добиток (имн.) за (предл.)
 • друштво (имн.) за (предл.)
 • дупка (имн.) за (предл.)
 • елемент (имн.) за (предл.)
 • емисија (имн.) за (предл.)
 • еуфемизам (имн.) за (предл.)
 • закана (имн.) за (предл.)
 • залагање (имн.) за (предл.)
 • залак (имн.) за (предл.)
 • изговор (имн.) за (предл.)
 • излез (имн.) за (предл.)
 • инспектор (имн.) за (предл.)
 • инспекторат (имн.) за (предл.)
 • инструмент (имн.) за (предл.)
 • интервју (имн.) за (предл.)
 • интересирање (имн.) за (предл.)
 • искуство (имн.) за (предл.)
 • конец (имн.) за (предл.)
 • концепција (имн.) за (предл.)
 • копнеж (имн.) за (предл.)
 • кора (имн.) за (предл.)
 • кошница (имн.) за (предл.)
 • куче (имн.) за (предл.)
 • куќичка (имн.) за (предл.)
 • лопата (имн.) за (предл.)
 • маж (имн.) за (предл.)
 • метод (имн.) за (предл.)
 • мечта (имн.) за (предл.)
 • мир (имн.) за (предл.)
 • момент (имн.) за (предл.)
 • налог (имн.) за (предл.)
 • насмевка (имн.) за (предл.)
 • настан (имн.) за (предл.)
 • нива (имн.) за (предл.)
 • ноќ (имн.) за (предл.)
 • одмазда (имн.) за (предл.)
 • оружје (имн.) за (предл.)
 • осет (имн.) за (предл.)
 • отров (имн.) за (предл.)
 • очила (имн.) за (предл.)
 • парче (имн.) за (предл.)
 • патека (имн.) за (предл.)
 • пауза (имн.) за (предл.)
 • полза (имн.) за (предл.)
 • празник (имн.) за (предл.)
 • прачка (имн.) за (предл.)
 • прашок (имн.) за (предл.)
 • пријава (имн.) за (предл.)
 • пријател (имн.) за (предл.)
 • процедура (имн.) за (предл.)
 • ракија (имн.) за (предл.)
 • рамо (имн.) за (предл.)
 • раскажување (имн.) за (предл.)
 • расправање (имн.) за (предл.)
 • роман (имн.) за (предл.)
 • сага (имн.) за (предл.)
 • свесност (имн.) за (предл.)
 • семејство (имн.) за (предл.)
 • сервис (имн.) за (предл.)
 • син (имн.) за (предл.)
 • слух (имн.) за (предл.)
 • сочувство (имн.) за (предл.)
 • списание (имн.) за (предл.)
 • спогодба (имн.) за (предл.)
 • спреј (имн.) за (предл.)
 • станица (имн.) за (предл.)
 • сфера (имн.) за (предл.)
 • темел (имн.) за (предл.)
 • толкување (имн.) за (предл.)
 • трепет (имн.) за (предл.)
 • уред (имн.) за (предл.)
 • факт (имн.) за (предл.)
 • факултет (имн.) за (предл.)
 • фонд (имн.) за (предл.)
 • цел (имн.) за (предл.)
 • чај (имн.) за (предл.)
 • Бугарин (имн.) за (предл.)
 • Турчин (имн.) за (предл.)
 • авион (имн.) за (предл.)
 • автономија (имн.) за (предл.)
 • алиби (имн.) за (предл.)
 • ангажира (имн.) за (предл.)
 • анегдота (имн.) за (предл.)
 • ап (имн.) за (предл.)
 • атмосфера (имн.) за (предл.)
 • бег (имн.) за (предл.)
 • благослов (имн.) за (предл.)
 • болест (имн.) за (предл.)
 • визија (имн.) за (предл.)
 • вина (имн.) за (предл.)
 • влада (имн.) за (предл.)
 • војник (имн.) за (предл.)
 • вредност (имн.) за (предл.)
 • гајле (имн.) за (предл.)
 • глад (имн.) за (предл.)
 • гласина (имн.) за (предл.)
 • гледиште (имн.) за (предл.)
 • дарба (имн.) за (предл.)
 • дебата (имн.) за (предл.)
 • директива (имн.) за (предл.)
 • доктор (имн.) за (предл.)
 • експерт (имн.) за (предл.)
 • забава (имн.) за (предл.)
 • загрижен (имн.) за (предл.)
 • задача (имн.) за (предл.)
 • записник (имн.) за (предл.)
 • здравје (имн.) за (предл.)
 • игла (имн.) за (предл.)
 • играчка (имн.) за (предл.)
 • избор (имн.) за (предл.)
 • извор (имн.) за (предл.)
 • износ (имн.) за (предл.)
 • изјава (имн.) за (предл.)
 • имот (имн.) за (предл.)
 • импулс (имн.) за (предл.)
 • инспирација (имн.) за (предл.)
 • инстинкт (имн.) за (предл.)
 • институција (имн.) за (предл.)
 • инструкција (имн.) за (предл.)
 • исхрана (имн.) за (предл.)
 • кадија (имн.) за (предл.)
 • кажување (имн.) за (предл.)
 • казан (имн.) за (предл.)
 • календар (имн.) за (предл.)
 • капак (имн.) за (предл.)
 • катедра (имн.) за (предл.)
 • катче (имн.) за (предл.)
 • кафе (имн.) за (предл.)
 • коза (имн.) за (предл.)
 • коментар (имн.) за (предл.)
 • компензација (имн.) за (предл.)
 • копче (имн.) за (предл.)
 • корито (имн.) за (предл.)
 • корпа (имн.) за (предл.)
 • кошула (имн.) за (предл.)
 • крај (имн.) за (предл.)
 • кредит (имн.) за (предл.)
 • крик (имн.) за (предл.)
 • крст (имн.) за (предл.)
 • легенда (имн.) за (предл.)
 • лет (имн.) за (предл.)
 • ливада (имн.) за (предл.)
 • лира (имн.) за (предл.)
 • листа (имн.) за (предл.)
 • лиценца (имн.) за (предл.)
 • мака (имн.) за (предл.)
 • манастир (имн.) за (предл.)
 • мастика (имн.) за (предл.)
 • мајка (имн.) за (предл.)
 • мера (имн.) за (предл.)
 • месо (имн.) за (предл.)
 • метафора (имн.) за (предл.)
 • мисија (имн.) за (предл.)
 • молба (имн.) за (предл.)
 • мрак (имн.) за (предл.)
 • назив (имн.) за (предл.)
 • направа (имн.) за (предл.)
 • некој (имн.) за (предл.)
 • неспособен (имн.) за (предл.)
 • неспособност (имн.) за (предл.)
 • норма (имн.) за (предл.)
 • нос (имн.) за (предл.)
 • обичај (имн.) за (предл.)
 • оглед (имн.) за (предл.)
 • огледало (имн.) за (предл.)
 • одаја (имн.) за (предл.)
 • одлучување (имн.) за (предл.)
 • олеснување (имн.) за (предл.)
 • организација (имн.) за (предл.)
 • орден (имн.) за (предл.)
 • откуп (имн.) за (предл.)
 • период (имн.) за (предл.)
 • песничка (имн.) за (предл.)
 • петиција (имн.) за (предл.)
 • пишување (имн.) за (предл.)
 • плоча (имн.) за (предл.)
 • поборник (имн.) за (предл.)
 • повест (имн.) за (предл.)
 • поглавје (имн.) за (предл.)
 • погон (имн.) за (предл.)
 • поддршка (имн.) за (предл.)
 • политика (имн.) за (предл.)
 • поп (имн.) за (предл.)
 • порачка (имн.) за (предл.)
 • постела (имн.) за (предл.)
 • поткрепа (имн.) за (предл.)
 • почит (имн.) за (предл.)
 • преговори (имн.) за (предл.)
 • предрасуда (имн.) за (предл.)
 • предуслов (имн.) за (предл.)
 • претензија (имн.) за (предл.)
 • приврзаност (имн.) за (предл.)
 • признание (имн.) за (предл.)
 • прозорец (имн.) за (предл.)
 • пропаганда (имн.) за (предл.)
 • пропусница (имн.) за (предл.)
 • протокол (имн.) за (предл.)
 • професор (имн.) за (предл.)
 • прошка (имн.) за (предл.)
 • пушка (имн.) за (предл.)
 • расудување (имн.) за (предл.)
 • резолуција (имн.) за (предл.)
 • ресторан (имн.) за (предл.)
 • референт (имн.) за (предл.)
 • роднина (имн.) за (предл.)
 • рубља (имн.) за (предл.)
 • сандак (имн.) за (предл.)
 • секретаријат (имн.) за (предл.)
 • семе (имн.) за (предл.)
 • сигнал (имн.) за (предл.)
 • синџир (имн.) за (предл.)
 • сказна (имн.) за (предл.)
 • скица (имн.) за (предл.)
 • слобода (имн.) за (предл.)
 • случај (имн.) за (предл.)
 • снег (имн.) за (предл.)
 • совет (имн.) за (предл.)
 • согласност (имн.) за (предл.)
 • сода (имн.) за (предл.)
 • сомневање (имн.) за (предл.)
 • сонце (имн.) за (предл.)
 • софра (имн.) за (предл.)
 • срам (имн.) за (предл.)
 • срце (имн.) за (предл.)
 • стапица (имн.) за (предл.)
 • статија (имн.) за (предл.)
 • страна (имн.) за (предл.)
 • сценографија (имн.) за (предл.)
 • тарифа (имн.) за (предл.)
 • тенденција (имн.) за (предл.)
 • тенџере (имн.) за (предл.)
 • техника (имн.) за (предл.)
 • торба (имн.) за (предл.)
 • трева (имн.) за (предл.)
 • тужба (имн.) за (предл.)
 • увертира (имн.) за (предл.)
 • ум (имн.) за (предл.)
 • уметност (имн.) за (предл.)
 • упатство (имн.) за (предл.)
 • управа (имн.) за (предл.)
 • услуга (имн.) за (предл.)
 • уста (имн.) за (предл.)
 • ферман (имн.) за (предл.)
 • фустан (имн.) за (предл.)
 • херој (имн.) за (предл.)
 • црево (имн.) за (предл.)
 • црква (имн.) за (предл.)
 • час (имн.) за (предл.)
 • чекан (имн.) за (предл.)
 • четкичка (имн.) за (предл.)
 • чинија (имн.) за (предл.)
 • шамиче (имн.) за (предл.)
 • јавност (имн.) за (предл.)
 • јаже (имн.) за (предл.)
 • јајце (имн.) за (предл.)
 • ќоше (имн.) за (предл.)
 • Русин (имн.) за (предл.)
 • автомобил (имн.) за (предл.)
 • авторитет (имн.) за (предл.)
 • акт (имн.) за (предл.)
 • активност (имн.) за (предл.)
 • алат (имн.) за (предл.)
 • алатка (имн.) за (предл.)
 • алегорија (имн.) за (предл.)
 • амбар (имн.) за (предл.)
 • амбиција (имн.) за (предл.)
 • ангажирање (имн.) за (предл.)
 • ангел (имн.) за (предл.)
 • арбитер (имн.) за (предл.)
 • асоцијација (имн.) за (предл.)
 • атер (имн.) за (предл.)
 • база (имн.) за (предл.)
 • барака (имн.) за (предл.)
 • бања (имн.) за (предл.)
 • беседа (имн.) за (предл.)
 • биро (имн.) за (предл.)
 • благајник (имн.) за (предл.)
 • блок (имн.) за (предл.)
 • болница (имн.) за (предл.)
 • брав (имн.) за (предл.)
 • брашно (имн.) за (предл.)
 • брлог (имн.) за (предл.)
 • бунар (имн.) за (предл.)
 • варијанта (имн.) за (предл.)
 • вежба (имн.) за (предл.)
 • вентил (имн.) за (предл.)
 • верзија (имн.) за (предл.)
 • ветување (имн.) за (предл.)
 • вечера (имн.) за (предл.)
 • вештина (имн.) за (предл.)
 • вино (имн.) за (предл.)
 • вовед (имн.) за (предл.)
 • водич (имн.) за (предл.)
 • волја (имн.) за (предл.)
 • востание (имн.) за (предл.)
 • восхит (имн.) за (предл.)
 • војска (имн.) за (предл.)
 • врева (имн.) за (предл.)
 • говор (имн.) за (предл.)
 • гориво (имн.) за (предл.)
 • господ (имн.) за (предл.)
 • господин (имн.) за (предл.)
 • градба (имн.) за (предл.)
 • гранка (имн.) за (предл.)
 • грев (имн.) за (предл.)
 • грешка (имн.) за (предл.)
 • гроб (имн.) за (предл.)
 • гропче (имн.) за (предл.)
 • гуна (имн.) за (предл.)
 • данок (имн.) за (предл.)
 • девојче (имн.) за (предл.)
 • депозитар (имн.) за (предл.)
 • дирекција (имн.) за (предл.)
 • дисертација (имн.) за (предл.)
 • дланка (имн.) за (предл.)
 • дно (имн.) за (предл.)
 • добрина (имн.) за (предл.)
 • добродетел (имн.) за (предл.)
 • доживување (имн.) за (предл.)
 • документ (имн.) за (предл.)
 • документација (имн.) за (предл.)
 • дребулија (имн.) за (предл.)
 • држење (имн.) за (предл.)
 • другарка (имн.) за (предл.)
 • дух (имн.) за (предл.)
 • езеро (имн.) за (предл.)
 • енергија (имн.) за (предл.)
 • ентузијазам (имн.) за (предл.)
 • епизода (имн.) за (предл.)
 • животно (имн.) за (предл.)
 • жица (имн.) за (предл.)
 • забелешка (имн.) за (предл.)
 • заблуда (имн.) за (предл.)
 • заборав (имн.) за (предл.)
 • загриженост (имн.) за (предл.)
 • загуба (имн.) за (предл.)
 • задоволство (имн.) за (предл.)
 • залог (имн.) за (предл.)
 • замисла (имн.) за (предл.)
 • заслуга (имн.) за (предл.)
 • затвор (имн.) за (предл.)
 • збирка (имн.) за (предл.)
 • здив (имн.) за (предл.)
 • здолниште (имн.) за (предл.)
 • здружение (имн.) за (предл.)
 • зоб (имн.) за (предл.)
 • игралиште (имн.) за (предл.)
 • идеал (имн.) за (предл.)
 • извршител (имн.) за (предл.)
 • изглед (имн.) за (предл.)
 • израз (имн.) за (предл.)
 • изразување (имн.) за (предл.)
 • иницијатор (имн.) за (предл.)
 • интернет (имн.) за (предл.)
 • казанче (имн.) за (предл.)
 • кал (имн.) за (предл.)
 • кале (имн.) за (предл.)
 • камбана (имн.) за (предл.)
 • камион (имн.) за (предл.)
 • канцеларија (имн.) за (предл.)
 • карика (имн.) за (предл.)
 • картичка (имн.) за (предл.)
 • кат (имн.) за (предл.)
 • километар (имн.) за (предл.)
 • кирија (имн.) за (предл.)
 • клетва (имн.) за (предл.)
 • клупа (имн.) за (предл.)
 • ковчег (имн.) за (предл.)
 • кожа (имн.) за (предл.)
 • кокошка (имн.) за (предл.)
 • кола (имн.) за (предл.)
 • колиба (имн.) за (предл.)
 • компанија (имн.) за (предл.)
 • композиција (имн.) за (предл.)
 • конкуренција (имн.) за (предл.)
 • кошничка (имн.) за (предл.)
 • кој (имн.) за (предл.)
 • која (имн.) за (предл.)
 • крава (имн.) за (предл.)
 • креација (имн.) за (предл.)
 • кревет (имн.) за (предл.)
 • критика (имн.) за (предл.)
 • круг (имн.) за (предл.)
 • кружок (имн.) за (предл.)
 • кула (имн.) за (предл.)
 • куршум (имн.) за (предл.)
 • лабораторија (имн.) за (предл.)
 • лага (имн.) за (предл.)
 • лакот (имн.) за (предл.)
 • лекарство (имн.) за (предл.)
 • лента (имн.) за (предл.)
 • лето (имн.) за (предл.)
 • леѓен (имн.) за (предл.)
 • лејка (имн.) за (предл.)
 • лист (имн.) за (предл.)
 • лозје (имн.) за (предл.)
 • лонец (имн.) за (предл.)
 • лонче (имн.) за (предл.)
 • магацин (имн.) за (предл.)
 • матарка (имн.) за (предл.)
 • медиум (имн.) за (предл.)
 • мелница (имн.) за (предл.)
 • меморија (имн.) за (предл.)
 • менаџер (имн.) за (предл.)
 • механизам (имн.) за (предл.)
 • милион (имн.) за (предл.)
 • милостина (имн.) за (предл.)
 • младост (имн.) за (предл.)
 • млеко (имн.) за (предл.)
 • мозаик (имн.) за (предл.)
 • момок (имн.) за (предл.)
 • мост (имн.) за (предл.)
 • музика (имн.) за (предл.)
 • навлака (имн.) за (предл.)
 • навреда (имн.) за (предл.)
 • нагон (имн.) за (предл.)
 • надомест (имн.) за (предл.)
 • намера (имн.) за (предл.)
 • напис (имн.) за (предл.)
 • нарачка (имн.) за (предл.)
 • насока (имн.) за (предл.)
 • натпревар (имн.) за (предл.)
 • нацрт (имн.) за (предл.)
 • начело (имн.) за (предл.)
 • некролог (имн.) за (предл.)
 • непријател (имн.) за (предл.)
 • новост (имн.) за (предл.)
 • нокот (имн.) за (предл.)
 • носталгија (имн.) за (предл.)
 • обесштетување (имн.) за (предл.)
 • област (имн.) за (предл.)
 • облека (имн.) за (предл.)
 • овошје (имн.) за (предл.)
 • ода (имн.) за (предл.)
 • одвод (имн.) за (предл.)
 • одмор (имн.) за (предл.)
 • одобрение (имн.) за (предл.)
 • одобрување (имн.) за (предл.)
 • одред (имн.) за (предл.)
 • омраза (имн.) за (предл.)
 • опинок (имн.) за (предл.)
 • опит (имн.) за (предл.)
 • оправда (имн.) за (предл.)
 • оправдание (имн.) за (предл.)
 • определба (имн.) за (предл.)
 • остров (имн.) за (предл.)
 • отвор (имн.) за (предл.)
 • отказ (имн.) за (предл.)
 • откритие (имн.) за (предл.)
 • отсек (имн.) за (предл.)
 • офицер (имн.) за (предл.)
 • очај (имн.) за (предл.)
 • оџак (имн.) за (предл.)
 • пазува (имн.) за (предл.)
 • памет (имн.) за (предл.)
 • пансион (имн.) за (предл.)
 • парламент (имн.) за (предл.)
 • патоказ (имн.) за (предл.)
 • пајажина (имн.) за (предл.)
 • перформанс (имн.) за (предл.)
 • пиперка (имн.) за (предл.)
 • писание (имн.) за (предл.)
 • пиштол (имн.) за (предл.)
 • пијалак (имн.) за (предл.)
 • платно (имн.) за (предл.)
 • површина (имн.) за (предл.)
 • погача (имн.) за (предл.)
 • поглед (имн.) за (предл.)
 • погреб (имн.) за (предл.)
 • подготвеност (имн.) за (предл.)
 • поединост (имн.) за (предл.)
 • поило (имн.) за (предл.)
 • покритие (имн.) за (предл.)
 • посредување (имн.) за (предл.)
 • прегратка (имн.) за (предл.)
 • предание (имн.) за (предл.)
 • предвидување (имн.) за (предл.)
 • предел (имн.) за (предл.)
 • предизвик (имн.) за (предл.)
 • предупредување (имн.) за (предл.)
 • прекар (имн.) за (предл.)
 • преса (имн.) за (предл.)
 • претставник (имн.) за (предл.)
 • претчувство (имн.) за (предл.)
 • придружник (имн.) за (предл.)
 • примедба (имн.) за (предл.)
 • примерок (имн.) за (предл.)
 • примка (имн.) за (предл.)
 • припомош (имн.) за (предл.)
 • притисок (имн.) за (предл.)
 • прогласи (имн.) за (предл.)
 • пророк (имн.) за (предл.)
 • просторија (имн.) за (предл.)
 • процес (имн.) за (предл.)
 • прстен (имн.) за (предл.)
 • пумпа (имн.) за (предл.)
 • работење (имн.) за (предл.)
 • работодавач (имн.) за (предл.)
 • радост (имн.) за (предл.)
 • ракопис (имн.) за (предл.)
 • раме (имн.) за (предл.)
 • рамка (имн.) за (предл.)
 • расказ (имн.) за (предл.)
 • рачка (имн.) за (предл.)
 • рај (имн.) за (предл.)
 • регулатива (имн.) за (предл.)
 • репортажа (имн.) за (предл.)
 • реформа (имн.) за (предл.)
 • рецепта (имн.) за (предл.)
 • речено (имн.) за (предл.)
 • решење (имн.) за (предл.)
 • риба (имн.) за (предл.)
 • род (имн.) за (предл.)
 • самоубиство (имн.) за (предл.)
 • сандаче (имн.) за (предл.)
 • санкција (имн.) за (предл.)
 • светец (имн.) за (предл.)
 • селанец (имн.) за (предл.)
 • сенка (имн.) за (предл.)
 • сено (имн.) за (предл.)
 • сестра (имн.) за (предл.)
 • скривница (имн.) за (предл.)
 • слатка (имн.) за (предл.)
 • солуција (имн.) за (предл.)
 • сомнение (имн.) за (предл.)
 • соопштение (имн.) за (предл.)
 • состојба (имн.) за (предл.)
 • спална (имн.) за (предл.)
 • спас (имн.) за (предл.)
 • спиење (имн.) за (предл.)
 • спис (имн.) за (предл.)
 • список (имн.) за (предл.)
 • спремност (имн.) за (предл.)
 • сретсело (имн.) за (предл.)
 • стадо (имн.) за (предл.)
 • стан (имн.) за (предл.)
 • стандард (имн.) за (предл.)
 • статистика (имн.) за (предл.)
 • ствар (имн.) за (предл.)
 • стипендија (имн.) за (предл.)
 • стол (имн.) за (предл.)
 • стомна (имн.) за (предл.)
 • стопанство (имн.) за (предл.)
 • страница (имн.) за (предл.)
 • странка (имн.) за (предл.)
 • стратег (имн.) за (предл.)
 • страшило (имн.) за (предл.)
 • стремеж (имн.) за (предл.)
 • судбина (имн.) за (предл.)
 • султан (имн.) за (предл.)
 • сума (имн.) за (предл.)
 • сцена (имн.) за (предл.)
 • табла (имн.) за (предл.)
 • тава (имн.) за (предл.)
 • тага (имн.) за (предл.)
 • творење (имн.) за (предл.)
 • тврдење (имн.) за (предл.)
 • тело (имн.) за (предл.)
 • терен (имн.) за (предл.)
 • тетратка (имн.) за (предл.)
 • технологија (имн.) за (предл.)
 • тиква (имн.) за (предл.)
 • тишина (имн.) за (предл.)
 • топлина (имн.) за (предл.)
 • точка (имн.) за (предл.)
 • трактат (имн.) за (предл.)
 • тревога (имн.) за (предл.)
 • треска (имн.) за (предл.)
 • труд (имн.) за (предл.)
 • убедување (имн.) за (предл.)
 • уверение (имн.) за (предл.)
 • уво (имн.) за (предл.)
 • украс (имн.) за (предл.)
 • улога (имн.) за (предл.)
 • усна (имн.) за (предл.)
 • установа (имн.) за (предл.)
 • утеха (имн.) за (предл.)
 • фластер (имн.) за (предл.)
 • форма (имн.) за (предл.)
 • форум (имн.) за (предл.)
 • франк (имн.) за (предл.)
 • функција (имн.) за (предл.)
 • хипотеза (имн.) за (предл.)
 • ходник (имн.) за (предл.)
 • храброст (имн.) за (предл.)
 • хроника (имн.) за (предл.)
 • црв (имн.) за (предл.)
 • цртеж (имн.) за (предл.)
 • чардак (имн.) за (предл.)
 • чаре (имн.) за (предл.)
 • чаршаф (имн.) за (предл.)
 • чевел (имн.) за (предл.)
 • черупка (имн.) за (предл.)
 • чест (имн.) за (предл.)
 • чизма (имн.) за (предл.)
 • читање (имн.) за (предл.)
 • член (имн.) за (предл.)
 • чудо (имн.) за (предл.)
 • чун (имн.) за (предл.)
 • шамија (имн.) за (предл.)
 • шега (имн.) за (предл.)
 • шепа (имн.) за (предл.)
 • шкаф (имн.) за (предл.)
 • шолја (имн.) за (предл.)
 • штаб (имн.) за (предл.)
 • штица (имн.) за (предл.)
 • шума (имн.) за (предл.)
 • ѓон (имн.) за (предл.)
 • ќерка (имн.) за (предл.)
 • џин (имн.) за (предл.)
 • Јапонец (имн.) за (предл.)
 • Американец (имн.) за (предл.)
 • Африканец (имн.) за (предл.)
 • Британец (имн.) за (предл.)
 • Велигден (имн.) за (предл.)
 • Грк (имн.) за (предл.)
 • Грузинец (имн.) за (предл.)
 • Евреин (имн.) за (предл.)
 • Романец (имн.) за (предл.)
 • Унгарец (имн.) за (предл.)
 • Херкул (имн.) за (предл.)
 • Циган (имн.) за (предл.)
 • Чех (имн.) за (предл.)
 • абер (имн.) за (предл.)
 • аванс (имн.) за (предл.)
 • авантура (имн.) за (предл.)
 • авлија (имн.) за (предл.)
 • автизам (имн.) за (предл.)
 • автобус (имн.) за (предл.)
 • автогол (имн.) за (предл.)
 • автомат (имн.) за (предл.)
 • агитација (имн.) за (предл.)
 • ад (имн.) за (предл.)
 • адвокат (имн.) за (предл.)
 • адреса (имн.) за (предл.)
 • азно (имн.) за (предл.)
 • академија (имн.) за (предл.)
 • активист (имн.) за (предл.)
 • албум (имн.) за (предл.)
 • алва (имн.) за (предл.)
 • алгоритам (имн.) за (предл.)
 • алијанса (имн.) за (предл.)
 • алкохол (имн.) за (предл.)
 • алузија (имн.) за (предл.)
 • амајлија (имн.) за (предл.)
 • амбасада (имн.) за (предл.)
 • анализа (имн.) за (предл.)
 • ананас (имн.) за (предл.)
 • ангажман (имн.) за (предл.)
 • анџија (имн.) за (предл.)
 • апаратура (имн.) за (предл.)
 • апаратче (имн.) за (предл.)
 • апел (имн.) за (предл.)
 • апсида (имн.) за (предл.)
 • апче (имн.) за (предл.)
 • арамија (имн.) за (предл.)
 • арија (имн.) за (предл.)
 • арнотија (имн.) за (предл.)
 • артикл (имн.) за (предл.)
 • артист (имн.) за (предл.)
 • археолог (имн.) за (предл.)
 • архив (имн.) за (предл.)
 • архиепископ (имн.) за (предл.)
 • арч (имн.) за (предл.)
 • аршин (имн.) за (предл.)
 • аскер (имн.) за (предл.)
 • аспирант (имн.) за (предл.)
 • аспра (имн.) за (предл.)
 • афоризам (имн.) за (предл.)
 • баба (имн.) за (предл.)
 • баклава (имн.) за (предл.)
 • бакшиш (имн.) за (предл.)
 • балада (имн.) за (предл.)
 • банка (имн.) за (предл.)
 • бардак (имн.) за (предл.)
 • баритон (имн.) за (предл.)
 • басма (имн.) за (предл.)
 • басна (имн.) за (предл.)
 • бастун (имн.) за (предл.)
 • башибозук (имн.) за (предл.)
 • бањарка (имн.) за (предл.)
 • бдение (имн.) за (предл.)
 • бегалка (имн.) за (предл.)
 • беглик (имн.) за (предл.)
 • белка (имн.) за (предл.)
 • бело (имн.) за (предл.)
 • берат (имн.) за (предл.)
 • берберница (имн.) за (предл.)
 • бердана (имн.) за (предл.)
 • бес (имн.) за (предл.)
 • бесмисленост (имн.) за (предл.)
 • бесмртност (имн.) за (предл.)
 • беља (имн.) за (предл.)
 • библиотека (имн.) за (предл.)
 • билборд (имн.) за (предл.)
 • бисквит (имн.) за (предл.)
 • благодарен (имн.) за (предл.)
 • благодат (имн.) за (предл.)
 • бовча (имн.) за (предл.)
 • богат (имн.) за (предл.)
 • богомилство (имн.) за (предл.)
 • бокал (имн.) за (предл.)
 • бомба (имн.) за (предл.)
 • бонтон (имн.) за (предл.)
 • бонче (имн.) за (предл.)
 • боца (имн.) за (предл.)
 • бран (имн.) за (предл.)
 • бранување (имн.) за (предл.)
 • братучетка (имн.) за (предл.)
 • бреме (имн.) за (предл.)
 • бришалка (имн.) за (предл.)
 • брод (имн.) за (предл.)
 • бродоломец (имн.) за (предл.)
 • број (имн.) за (предл.)
 • бука (имн.) за (предл.)
 • булук (имн.) за (предл.)
 • бункер (имн.) за (предл.)
 • бурек (имн.) за (предл.)
 • бутин (имн.) за (предл.)
 • бучава (имн.) за (предл.)
 • вага (имн.) за (предл.)
 • вар (имн.) за (предл.)
 • варвар (имн.) за (предл.)
 • варило (имн.) за (предл.)
 • величие (имн.) за (предл.)
 • венец (имн.) за (предл.)
 • вера (имн.) за (предл.)
 • верба (имн.) за (предл.)
 • вероисповед (имн.) за (предл.)
 • ветерница (имн.) за (предл.)
 • ветка (имн.) за (предл.)
 • ветре (имн.) за (предл.)
 • вечер (имн.) за (предл.)
 • вештица (имн.) за (предл.)
 • виделина (имн.) за (предл.)
 • видување (имн.) за (предл.)
 • вила (имн.) за (предл.)
 • виолина (имн.) за (предл.)
 • вирус (имн.) за (предл.)
 • влечење (имн.) за (предл.)
 • влог (имн.) за (предл.)
 • внуче (имн.) за (предл.)
 • вод (имн.) за (предл.)
 • водач (имн.) за (предл.)
 • водило (имн.) за (предл.)
 • водица (имн.) за (предл.)
 • водовод (имн.) за (предл.)
 • возило (имн.) за (предл.)
 • возможност (имн.) за (предл.)
 • вознемирен (имн.) за (предл.)
 • возраст (имн.) за (предл.)
 • вокал (имн.) за (предл.)
 • вол (имн.) за (предл.)
 • волк (имн.) за (предл.)
 • волчјак (имн.) за (предл.)
 • вошка (имн.) за (предл.)
 • вратило (имн.) за (предл.)
 • вратница (имн.) за (предл.)
 • вратниче (имн.) за (предл.)
 • вратоврска (имн.) за (предл.)
 • врв (имн.) за (предл.)
 • врвица (имн.) за (предл.)
 • времетраење (имн.) за (предл.)
 • вресок (имн.) за (предл.)
 • вреќа (имн.) за (предл.)
 • вулкан (имн.) за (предл.)
 • вљуби (имн.) за (предл.)
 • гадост (имн.) за (предл.)
 • газ (имн.) за (предл.)
 • газда (имн.) за (предл.)
 • галеник (имн.) за (предл.)
 • гаранција (имн.) за (предл.)
 • гардероба (имн.) за (предл.)
 • гатанка (имн.) за (предл.)
 • гаќи (имн.) за (предл.)
 • гилотина (имн.) за (предл.)
 • гимназијалец (имн.) за (предл.)
 • гинеколог (имн.) за (предл.)
 • главина (имн.) за (предл.)
 • гласач (имн.) за (предл.)
 • гласање (имн.) за (предл.)
 • глодач (имн.) за (предл.)
 • глувче (имн.) за (предл.)
 • глупост (имн.) за (предл.)
 • глушец (имн.) за (предл.)
 • гнездо (имн.) за (предл.)
 • гозба (имн.) за (предл.)
 • гол (имн.) за (предл.)
 • голина (имн.) за (предл.)
 • голтка (имн.) за (предл.)
 • гондола (имн.) за (предл.)
 • гонење (имн.) за (предл.)
 • гора (имн.) за (предл.)
 • госпоѓа (имн.) за (предл.)
 • гостилница (имн.) за (предл.)
 • гостин (имн.) за (предл.)
 • готовност (имн.) за (предл.)
 • град (имн.) за (предл.)
 • гради (имн.) за (предл.)
 • градилиште (имн.) за (предл.)
 • градоначалник (имн.) за (предл.)
 • граф (имн.) за (предл.)
 • грвалање (имн.) за (предл.)
 • греда (имн.) за (предл.)
 • гриз (имн.) за (предл.)
 • грло (имн.) за (предл.)
 • грмушка (имн.) за (предл.)
 • гробишта (имн.) за (предл.)
 • гробница (имн.) за (предл.)
 • грозд (имн.) за (предл.)
 • грозје (имн.) за (предл.)
 • гулаб (имн.) за (предл.)
 • гуша (имн.) за (предл.)
 • даде (имн.) за (предл.)
 • дама (имн.) за (предл.)
 • даскал (имн.) за (предл.)
 • дата (имн.) за (предл.)
 • двор (имн.) за (предл.)
 • двојка (имн.) за (предл.)
 • девер (имн.) за (предл.)
 • деец (имн.) за (предл.)
 • декларација (имн.) за (предл.)
 • декрет (имн.) за (предл.)
 • демократија (имн.) за (предл.)
 • демон (имн.) за (предл.)
 • дерман (имн.) за (предл.)
 • дечиња (имн.) за (предл.)
 • дејание (имн.) за (предл.)
 • дејствување (имн.) за (предл.)
 • дигитрон (имн.) за (предл.)
 • диета (имн.) за (предл.)
 • дилема (имн.) за (предл.)
 • динамика (имн.) за (предл.)
 • динамит (имн.) за (предл.)
 • директор (имн.) за (предл.)
 • диск (имн.) за (предл.)
 • дискурс (имн.) за (предл.)
 • дистанца (имн.) за (предл.)
 • дистих (имн.) за (предл.)
 • дишење (имн.) за (предл.)
 • дијагноза (имн.) за (предл.)
 • дијагонала (имн.) за (предл.)
 • дијалектизам (имн.) за (предл.)
 • дневница (имн.) за (предл.)
 • добро (имн.) за (предл.)
 • доброволец (имн.) за (предл.)
 • доброто (имн.) за (предл.)
 • довод (имн.) за (предл.)
 • додаток (имн.) за (предл.)
 • доза (имн.) за (предл.)
 • документарец (имн.) за (предл.)
 • дол (имн.) за (предл.)
 • долап (имн.) за (предл.)
 • долг (имн.) за (предл.)
 • должност (имн.) за (предл.)
 • дома (имн.) за (предл.)
 • домаќинство (имн.) за (предл.)
 • донатор (имн.) за (предл.)
 • допир (имн.) за (предл.)
 • дописник (имн.) за (предл.)
 • доставка (имн.) за (предл.)
 • достојност (имн.) за (предл.)
 • дотација (имн.) за (предл.)
 • доход (имн.) за (предл.)
 • драма (имн.) за (предл.)
 • дрвце (имн.) за (предл.)
 • дружба (имн.) за (предл.)
 • дршка (имн.) за (предл.)
 • дувло (имн.) за (предл.)
 • дудук (имн.) за (предл.)
 • дупче (имн.) за (предл.)
 • душеме (имн.) за (предл.)
 • душник (имн.) за (предл.)
 • евро (имн.) за (предл.)
 • евтаназија (имн.) за (предл.)
 • егзил (имн.) за (предл.)
 • егленџе (имн.) за (предл.)
 • едикт (имн.) за (предл.)
 • екипа (имн.) за (предл.)
 • екран (имн.) за (предл.)
 • енигма (имн.) за (предл.)
 • енциклопедија (имн.) за (предл.)
 • епилог (имн.) за (предл.)
 • епоха (имн.) за (предл.)
 • ерген (имн.) за (предл.)
 • ефект (имн.) за (предл.)
 • жандарм (имн.) за (предл.)
 • жаргон (имн.) за (предл.)
 • жедност (имн.) за (предл.)
 • желевце (имн.) за (предл.)
 • железо (имн.) за (предл.)
 • жештина (имн.) за (предл.)
 • жилет (имн.) за (предл.)
 • жител (имн.) за (предл.)
 • жито (имн.) за (предл.)
 • жлеб (имн.) за (предл.)
 • заб (имн.) за (предл.)
 • забележување (имн.) за (предл.)
 • завивање (имн.) за (предл.)
 • завратница (имн.) за (предл.)
 • загинат (имн.) за (предл.)
 • заговор (имн.) за (предл.)
 • зазема (имн.) за (предл.)
 • заинтересираност (имн.) за (предл.)
 • закачалка (имн.) за (предл.)
 • заклетва (имн.) за (предл.)
 • закуп (имн.) за (предл.)
 • залез (имн.) за (предл.)
 • замав (имн.) за (предл.)
 • занимавање (имн.) за (предл.)
 • запишувач (имн.) за (предл.)
 • заслепеност (имн.) за (предл.)
 • засолниште (имн.) за (предл.)
 • застапник (имн.) за (предл.)
 • застапување (имн.) за (предл.)
 • затворач (имн.) за (предл.)
 • зближување (имн.) за (предл.)
 • зборување (имн.) за (предл.)
 • зглавје (имн.) за (предл.)
 • згода (имн.) за (предл.)
 • зграда (имн.) за (предл.)
 • зделка (имн.) за (предл.)
 • здравоживо (имн.) за (предл.)
 • здравство (имн.) за (предл.)
 • зеленчук (имн.) за (предл.)
 • земјиште (имн.) за (предл.)
 • зимница (имн.) за (предл.)
 • златник (имн.) за (предл.)
 • злато (имн.) за (предл.)
 • злосторство (имн.) за (предл.)
 • змев (имн.) за (предл.)
 • змејче (имн.) за (предл.)
 • знаме (имн.) за (предл.)
 • зорт (имн.) за (предл.)
 • идеограм (имн.) за (предл.)
 • идеологија (имн.) за (предл.)
 • иднина (имн.) за (предл.)
 • известие (имн.) за (предл.)
 • извикување (имн.) за (предл.)
 • извинение (имн.) за (предл.)
 • извод (имн.) за (предл.)
 • изим (имн.) за (предл.)
 • излегување (имн.) за (предл.)
 • изложба (имн.) за (предл.)
 • измеќар (имн.) за (предл.)
 • изрека (имн.) за (предл.)
 • иконописец (имн.) за (предл.)
 • иконостас (имн.) за (предл.)
 • икра (имн.) за (предл.)
 • илјада (имн.) за (предл.)
 • именување (имн.) за (предл.)
 • империја (имн.) за (предл.)
 • импресија (имн.) за (предл.)
 • инвестиција (имн.) за (предл.)
 • ингеренција (имн.) за (предл.)
 • индикатив (имн.) за (предл.)
 • индустрија (имн.) за (предл.)
 • инженер (имн.) за (предл.)
 • инка (имн.) за (предл.)
 • инсистирање (имн.) за (предл.)
 • инсталација (имн.) за (предл.)
 • интелигенција (имн.) за (предл.)
 • интервал (имн.) за (предл.)
 • интервенција (имн.) за (предл.)
 • интересира (имн.) за (предл.)
 • интерпретација (имн.) за (предл.)
 • инфузија (имн.) за (предл.)
 • исклучок (имн.) за (предл.)
 • ископ (имн.) за (предл.)
 • искра (имн.) за (предл.)
 • испит (имн.) за (предл.)
 • испитување (имн.) за (предл.)
 • испратнина (имн.) за (предл.)
 • исток (имн.) за (предл.)
 • истомисленик (имн.) за (предл.)
 • историчар (имн.) за (предл.)
 • историјат (имн.) за (предл.)
 • истрага (имн.) за (предл.)
 • истражувач (имн.) за (предл.)
 • истрел (имн.) за (предл.)
 • исход (имн.) за (предл.)
 • исцелител (имн.) за (предл.)
 • итаница (имн.) за (предл.)
 • иљач (имн.) за (предл.)
 • кабина (имн.) за (предл.)
 • кабинет (имн.) за (предл.)
 • кадар (имн.) за (предл.)
 • каже (имн.) за (предл.)
 • казарница (имн.) за (предл.)
 • калап (имн.) за (предл.)
 • калауз (имн.) за (предл.)
 • камата (имн.) за (предл.)
 • кандидатка (имн.) за (предл.)
 • кандидатура (имн.) за (предл.)
 • канија (имн.) за (предл.)
 • капа (имн.) за (предл.)
 • капар (имн.) за (предл.)
 • капина (имн.) за (предл.)
 • капија (имн.) за (предл.)
 • караван (имн.) за (предл.)
 • карактер (имн.) за (предл.)
 • карамела (имн.) за (предл.)
 • карпа (имн.) за (предл.)
 • картонче (имн.) за (предл.)
 • каса (имн.) за (предл.)
 • катанец (имн.) за (предл.)
 • катастрофа (имн.) за (предл.)
 • каубој (имн.) за (предл.)
 • кафеана (имн.) за (предл.)
 • каца (имн.) за (предл.)
 • кација (имн.) за (предл.)
 • каче (имн.) за (предл.)
 • кашлање (имн.) за (предл.)
 • кајмакам (имн.) за (предл.)
 • кајче (имн.) за (предл.)
 • каљачи (имн.) за (предл.)
 • квартет (имн.) за (предл.)
 • квиз (имн.) за (предл.)
 • квота (имн.) за (предл.)
 • келија (имн.) за (предл.)
 • кеса (имн.) за (предл.)
 • кибрит (имн.) за (предл.)
 • килограм (имн.) за (предл.)
 • киоск (имн.) за (предл.)
 • китка (имн.) за (предл.)
 • кланица (имн.) за (предл.)
 • кларинет (имн.) за (предл.)
 • клешта (имн.) за (предл.)
 • клима (имн.) за (предл.)
 • клиника (имн.) за (предл.)
 • клип (имн.) за (предл.)
 • клише (имн.) за (предл.)
 • клуб (имн.) за (предл.)
 • кмет (имн.) за (предл.)
 • кнежевство (имн.) за (предл.)
 • книшка (имн.) за (предл.)
 • кованица (имн.) за (предл.)
 • ковчеже (имн.) за (предл.)
 • кодошење (имн.) за (предл.)
 • козина (имн.) за (предл.)
 • коктел (имн.) за (предл.)
 • колан (имн.) за (предл.)
 • колар (имн.) за (предл.)
 • коле (имн.) за (предл.)
 • колекција (имн.) за (предл.)
 • колење (имн.) за (предл.)
 • количка (имн.) за (предл.)
 • колонија (имн.) за (предл.)
 • колумна (имн.) за (предл.)
 • команда (имн.) за (предл.)
 • комбинат (имн.) за (предл.)
 • комедија (имн.) за (предл.)
 • комесар (имн.) за (предл.)
 • комесаријат (имн.) за (предл.)
 • комина (имн.) за (предл.)
 • компир (имн.) за (предл.)
 • комплет (имн.) за (предл.)
 • комплимент (имн.) за (предл.)
 • комуникација (имн.) за (предл.)
 • конак (имн.) за (предл.)
 • кондом (имн.) за (предл.)
 • конотација (имн.) за (предл.)
 • концентрација (имн.) за (предл.)
 • конче (имн.) за (предл.)
 • координата (имн.) за (предл.)
 • координатор (имн.) за (предл.)
 • копачка (имн.) за (предл.)
 • копил (имн.) за (предл.)
 • копито (имн.) за (предл.)
 • коприна (имн.) за (предл.)
 • корал (имн.) за (предл.)
 • користење (имн.) за (предл.)
 • корка (имн.) за (предл.)
 • косилка (имн.) за (предл.)
 • коска (имн.) за (предл.)
 • космос (имн.) за (предл.)
 • котел (имн.) за (предл.)
 • кофа (имн.) за (предл.)
 • кочница (имн.) за (предл.)
 • кош (имн.) за (предл.)
 • кошар (имн.) за (предл.)
 • коџабашија (имн.) за (предл.)
 • краиште (имн.) за (предл.)
 • крал (имн.) за (предл.)
 • краставица (имн.) за (предл.)
 • кратенка (имн.) за (предл.)
 • кратер (имн.) за (предл.)
 • крбла (имн.) за (предл.)
 • крема (имн.) за (предл.)
 • кривина (имн.) за (предл.)
 • крило (имн.) за (предл.)
 • крстопат (имн.) за (предл.)
 • кртина (имн.) за (предл.)
 • круна (имн.) за (предл.)
 • крчмар (имн.) за (предл.)
 • кубур (имн.) за (предл.)
 • кукавичлук (имн.) за (предл.)
 • кумче (имн.) за (предл.)
 • куп (имн.) за (предл.)
 • купон (имн.) за (предл.)
 • кур (имн.) за (предл.)
 • кураж (имн.) за (предл.)
 • курва (имн.) за (предл.)
 • курир (имн.) за (предл.)
 • курс (имн.) за (предл.)
 • кутиче (имн.) за (предл.)
 • куќарка (имн.) за (предл.)
 • лак (имн.) за (предл.)
 • лакт (имн.) за (предл.)
 • ламба (имн.) за (предл.)
 • лампа (имн.) за (предл.)
 • лаф (имн.) за (предл.)
 • лаѓа (имн.) за (предл.)
 • лајтмотив (имн.) за (предл.)
 • лебдење (имн.) за (предл.)
 • лебец (имн.) за (предл.)
 • лев (имн.) за (предл.)
 • легло (имн.) за (предл.)
 • лежалка (имн.) за (предл.)
 • лежарина (имн.) за (предл.)
 • лежиште (имн.) за (предл.)
 • лекар (имн.) за (предл.)
 • лепило (имн.) за (предл.)
 • лепче (имн.) за (предл.)
 • летва (имн.) за (предл.)
 • летување (имн.) за (предл.)
 • лештарка (имн.) за (предл.)
 • леќе (имн.) за (предл.)
 • ликвидатор (имн.) за (предл.)
 • литија (имн.) за (предл.)
 • лиферант (имн.) за (предл.)
 • личност (имн.) за (предл.)
 • логистика (имн.) за (предл.)
 • лозница (имн.) за (предл.)
 • локација (имн.) за (предл.)
 • лосион (имн.) за (предл.)
 • лошотија (имн.) за (предл.)
 • луксуз (имн.) за (предл.)
 • луле (имн.) за (предл.)
 • лупа (имн.) за (предл.)
 • маало (имн.) за (предл.)
 • магазин (имн.) за (предл.)
 • магаре (имн.) за (предл.)
 • магија (имн.) за (предл.)
 • маде (имн.) за (предл.)
 • мажачка (имн.) за (предл.)
 • малолетник (имн.) за (предл.)
 • малтер (имн.) за (предл.)
 • мантил (имн.) за (предл.)
 • манџа (имн.) за (предл.)
 • марионета (имн.) за (предл.)
 • марта (имн.) за (предл.)
 • масичка (имн.) за (предл.)
 • масло (имн.) за (предл.)
 • маст (имн.) за (предл.)
 • мастраф (имн.) за (предл.)
 • математика (имн.) за (предл.)
 • математичар (имн.) за (предл.)
 • матка (имн.) за (предл.)
 • матрица (имн.) за (предл.)
 • мафија (имн.) за (предл.)
 • машинерија (имн.) за (предл.)
 • машинка (имн.) за (предл.)
 • машкост (имн.) за (предл.)
 • маѓија (имн.) за (предл.)
 • мебел (имн.) за (предл.)
 • мев (имн.) за (предл.)
 • мегдан (имн.) за (предл.)
 • медал (имн.) за (предл.)
 • медицина (имн.) за (предл.)
 • медовина (имн.) за (предл.)
 • мекам (имн.) за (предл.)
 • мекост (имн.) за (предл.)
 • мераклија (имн.) за (предл.)
 • мердевен (имн.) за (предл.)
 • мерење (имн.) за (предл.)
 • месец (имн.) за (предл.)
 • месечина (имн.) за (предл.)
 • метла (имн.) за (предл.)
 • метода (имн.) за (предл.)
 • мешалка (имн.) за (предл.)
 • меџидија (имн.) за (предл.)
 • милиција (имн.) за (предл.)
 • милост (имн.) за (предл.)
 • минато (имн.) за (предл.)
 • миндер (имн.) за (предл.)
 • мираз (имн.) за (предл.)
 • мирис (имн.) за (предл.)
 • миса (имн.) за (предл.)
 • митинг (имн.) за (предл.)
 • мито (имн.) за (предл.)
 • младич (имн.) за (предл.)
 • мнение (имн.) за (предл.)
 • могила (имн.) за (предл.)
 • мозок (имн.) за (предл.)
 • молебен (имн.) за (предл.)
 • молекула (имн.) за (предл.)
 • молив (имн.) за (предл.)
 • молчење (имн.) за (предл.)
 • монархист (имн.) за (предл.)
 • монолог (имн.) за (предл.)
 • монопол (имн.) за (предл.)
 • морнарица (имн.) за (предл.)
 • мотивација (имн.) за (предл.)
 • мотор (имн.) за (предл.)
 • мрва (имн.) за (предл.)
 • мрза (имн.) за (предл.)
 • мудар (имн.) за (предл.)
 • мудрец (имн.) за (предл.)
 • мудрост (имн.) за (предл.)
 • мудур (имн.) за (предл.)
 • музеј (имн.) за (предл.)
 • мулазим (имн.) за (предл.)
 • мускул (имн.) за (предл.)
 • муштерија (имн.) за (предл.)
 • навестување (имн.) за (предл.)
 • навивач (имн.) за (предл.)
 • навивање (имн.) за (предл.)
 • навик (имн.) за (предл.)
 • навика (имн.) за (предл.)
 • навод (имн.) за (предл.)
 • надлежност (имн.) за (предл.)
 • надница (имн.) за (предл.)
 • налет (имн.) за (предл.)
 • наобразба (имн.) за (предл.)
 • наод (имн.) за (предл.)
 • наочари (имн.) за (предл.)
 • напаст (имн.) за (предл.)
 • напивка (имн.) за (предл.)
 • населба (имн.) за (предл.)
 • население (имн.) за (предл.)
 • настава (имн.) за (предл.)
 • настинка (имн.) за (предл.)
 • настојува (имн.) за (предл.)
 • нафта (имн.) за (предл.)
 • најава (имн.) за (предл.)
 • небо (имн.) за (предл.)
 • невистина (имн.) за (предл.)
 • недела (имн.) за (предл.)
 • нежност (имн.) за (предл.)
 • незаинтересираност (имн.) за (предл.)
 • незгода (имн.) за (предл.)
 • немир (имн.) за (предл.)
 • неможност (имн.) за (предл.)
 • немоќ (имн.) за (предл.)
 • неподвижен (имн.) за (предл.)
 • неправилност (имн.) за (предл.)
 • неправина (имн.) за (предл.)
 • непријателство (имн.) за (предл.)
 • ново (имн.) за (предл.)
 • нож (имн.) за (предл.)
 • ноже (имн.) за (предл.)
 • ножица (имн.) за (предл.)
 • ноктец (имн.) за (предл.)
 • ноќница (имн.) за (предл.)
 • нужда (имн.) за (предл.)
 • нужник (имн.) за (предл.)
 • нужност (имн.) за (предл.)
 • обвинение (имн.) за (предл.)
 • обвинет (имн.) за (предл.)
 • обврзник (имн.) за (предл.)
 • обединување (имн.) за (предл.)
 • облога (имн.) за (предл.)
 • образец (имн.) за (предл.)
 • обраќање (имн.) за (предл.)
 • обука (имн.) за (предл.)
 • објаснение (имн.) за (предл.)
 • објект (имн.) за (предл.)
 • овес (имн.) за (предл.)
 • овца (имн.) за (предл.)
 • ограда (имн.) за (предл.)
 • ограничување (имн.) за (предл.)
 • од (имн.) за (предл.)
 • одбор (имн.) за (предл.)
 • одвојување (имн.) за (предл.)
 • одговор (имн.) за (предл.)
 • одење (имн.) за (предл.)
 • одликување (имн.) за (предл.)
 • одморалиште (имн.) за (предл.)
 • однесување (имн.) за (предл.)
 • одредница (имн.) за (предл.)
 • одјава (имн.) за (предл.)
 • околина (имн.) за (предл.)
 • окупација (имн.) за (предл.)
 • олтар (имн.) за (предл.)
 • онанија (имн.) за (предл.)
 • опашка (имн.) за (предл.)
 • операција (имн.) за (предл.)
 • оплата (имн.) за (предл.)
 • опомена (имн.) за (предл.)
 • опрема (имн.) за (предл.)
 • општина (имн.) за (предл.)
 • оранжерија (имн.) за (предл.)
 • орач (имн.) за (предл.)
 • организатор (имн.) за (предл.)
 • орда (имн.) за (предл.)
 • орел (имн.) за (предл.)
 • оса (имн.) за (предл.)
 • освестување (имн.) за (предл.)
 • освета (имн.) за (предл.)
 • осетливост (имн.) за (предл.)
 • осигурување (имн.) за (предл.)
 • оскар (имн.) за (предл.)
 • особина (имн.) за (предл.)
 • осуден (имн.) за (предл.)
 • отворач (имн.) за (предл.)
 • отпадник (имн.) за (предл.)
 • отпор (имн.) за (предл.)
 • отчет (имн.) за (предл.)
 • отштета (имн.) за (предл.)
 • офанзива (имн.) за (предл.)
 • оштета (имн.) за (предл.)
 • падеж (имн.) за (предл.)
 • пазариште (имн.) за (предл.)
 • пазарџија (имн.) за (предл.)
 • пакост (имн.) за (предл.)
 • пакт (имн.) за (предл.)
 • палачинка (имн.) за (предл.)
 • палење (имн.) за (предл.)
 • палто (имн.) за (предл.)
 • памфлет (имн.) за (предл.)
 • пантомима (имн.) за (предл.)
 • папоче (имн.) за (предл.)
 • парадокс (имн.) за (предл.)
 • пародија (имн.) за (предл.)
 • парола (имн.) за (предл.)
 • парцела (имн.) за (предл.)
 • пасаж (имн.) за (предл.)
 • пасија (имн.) за (предл.)
 • паста (имн.) за (предл.)
 • патешествие (имн.) за (предл.)
 • патник (имн.) за (предл.)
 • патријаршија (имн.) за (предл.)
 • патување (имн.) за (предл.)
 • паушал (имн.) за (предл.)
 • паша (имн.) за (предл.)
 • пајдос (имн.) за (предл.)
 • педал (имн.) за (предл.)
 • пена (имн.) за (предл.)
 • пепел (имн.) за (предл.)
 • пепелница (имн.) за (предл.)
 • пергамент (имн.) за (предл.)
 • периметар (имн.) за (предл.)
 • перниче (имн.) за (предл.)
 • перо (имн.) за (предл.)
 • перспектива (имн.) за (предл.)
 • перце (имн.) за (предл.)
 • пес (имн.) за (предл.)
 • печат (имн.) за (предл.)
 • печка (имн.) за (предл.)
 • пиво (имн.) за (предл.)
 • пиедестал (имн.) за (предл.)
 • пиеса (имн.) за (предл.)
 • пиење (имн.) за (предл.)
 • пипер (имн.) за (предл.)
 • писател (имн.) за (предл.)
 • пискул (имн.) за (предл.)
 • писменце (имн.) за (предл.)
 • питулица (имн.) за (предл.)
 • пламенче (имн.) за (предл.)
 • плат (имн.) за (предл.)
 • платформа (имн.) за (предл.)
 • плафон (имн.) за (предл.)
 • плац (имн.) за (предл.)
 • плачка (имн.) за (предл.)
 • плашило (имн.) за (предл.)
 • плашица (имн.) за (предл.)
 • плаќање (имн.) за (предл.)
 • племе (имн.) за (предл.)
 • плен (имн.) за (предл.)
 • плик (имн.) за (предл.)
 • плин (имн.) за (предл.)
 • плод (имн.) за (предл.)
 • плочка (имн.) за (предл.)
 • плуг (имн.) за (предл.)
 • плута (имн.) за (предл.)
 • поаѓање (имн.) за (предл.)
 • побарувачка (имн.) за (предл.)
 • повреда (имн.) за (предл.)
 • подавалник (имн.) за (предл.)
 • подбивање (имн.) за (предл.)
 • подготвен (имн.) за (предл.)
 • подем (имн.) за (предл.)
 • подиум (имн.) за (предл.)
 • подлога (имн.) за (предл.)
 • подрачје (имн.) за (предл.)
 • подробност (имн.) за (предл.)
 • поема (имн.) за (предл.)
 • поет (имн.) за (предл.)
 • поздрав (имн.) за (предл.)
 • познајник (имн.) за (предл.)
 • поистовети (имн.) за (предл.)
 • показ (имн.) за (предл.)
 • поклопка (имн.) за (предл.)
 • покојник (имн.) за (предл.)
 • покраина (имн.) за (предл.)
 • покрив (имн.) за (предл.)
 • покривка (имн.) за (предл.)
 • покров (имн.) за (предл.)
 • пола (имн.) за (предл.)
 • полемика (имн.) за (предл.)
 • полица (имн.) за (предл.)
 • полицаец (имн.) за (предл.)
 • полиција (имн.) за (предл.)
 • полнење (имн.) за (предл.)
 • полномоштво (имн.) за (предл.)
 • положба (имн.) за (предл.)
 • полуостров (имн.) за (предл.)
 • полјак (имн.) за (предл.)
 • помагало (имн.) за (предл.)
 • помада (имн.) за (предл.)
 • помилување (имн.) за (предл.)
 • поминок (имн.) за (предл.)
 • понижување (имн.) за (предл.)
 • попуст (имн.) за (предл.)
 • порака (имн.) за (предл.)
 • порнографија (имн.) за (предл.)
 • порта (имн.) за (предл.)
 • посатка (имн.) за (предл.)
 • поскура (имн.) за (предл.)
 • поставка (имн.) за (предл.)
 • потентност (имн.) за (предл.)
 • потешкотија (имн.) за (предл.)
 • потпора (имн.) за (предл.)
 • потребност (имн.) за (предл.)
 • потсвест (имн.) за (предл.)
 • потсетување (имн.) за (предл.)
 • починка (имн.) за (предл.)
 • поштар (имн.) за (предл.)
 • прав (имн.) за (предл.)
 • правец (имн.) за (предл.)
 • правилник (имн.) за (предл.)
 • правина (имн.) за (предл.)
 • правобранител (имн.) за (предл.)
 • праг (имн.) за (предл.)
 • празнина (имн.) за (предл.)
 • пранга (имн.) за (предл.)
 • прапорец (имн.) за (предл.)
 • пратеник (имн.) за (предл.)
 • превод (имн.) за (предл.)
 • преврат (имн.) за (предл.)
 • преврска (имн.) за (предл.)
 • преговарач (имн.) за (предл.)
 • предавател (имн.) за (предл.)
 • предговор (имн.) за (предл.)
 • предено (имн.) за (предл.)
 • предност (имн.) за (предл.)
 • предострожност (имн.) за (предл.)
 • презир (имн.) за (предл.)
 • преизбор (имн.) за (предл.)
 • прекин (имн.) за (предл.)
 • прекинувач (имн.) за (предл.)
 • прекршок (имн.) за (предл.)
 • премиер (имн.) за (предл.)
 • препарат (имн.) за (предл.)
 • препорака (имн.) за (предл.)
 • прерогатив (имн.) за (предл.)
 • пресвртница (имн.) за (предл.)
 • пресметка (имн.) за (предл.)
 • престолнина (имн.) за (предл.)
 • пресуда (имн.) за (предл.)
 • претендентка (имн.) за (предл.)
 • претскажување (имн.) за (предл.)
 • приврзаник (имн.) за (предл.)
 • придобивка (имн.) за (предл.)
 • прикажување (имн.) за (предл.)
 • приклучок (имн.) за (предл.)
 • прилика (имн.) за (предл.)
 • примат (имн.) за (предл.)
 • примена (имн.) за (предл.)
 • принцип (имн.) за (предл.)
 • приод (имн.) за (предл.)
 • приоритет (имн.) за (предл.)
 • припрема (имн.) за (предл.)
 • приредба (имн.) за (предл.)
 • пристан (имн.) за (предл.)
 • пристап (имн.) за (предл.)
 • притаен (имн.) за (предл.)
 • прифатилиште (имн.) за (предл.)
 • провинција (имн.) за (предл.)
 • провокација (имн.) за (предл.)
 • проглас (имн.) за (предл.)
 • програм (имн.) за (предл.)
 • продавач (имн.) за (предл.)
 • пронајдок (имн.) за (предл.)
 • пророштво (имн.) за (предл.)
 • професија (имн.) за (предл.)
 • процена (имн.) за (предл.)
 • проценка (имн.) за (предл.)
 • птица (имн.) за (предл.)
 • пулејка (имн.) за (предл.)
 • пулт (имн.) за (предл.)
 • пункт (имн.) за (предл.)
 • пусулче (имн.) за (предл.)
 • пчела (имн.) за (предл.)
 • пљачки (имн.) за (предл.)
 • работилница (имн.) за (предл.)
 • работодавец (имн.) за (предл.)
 • разбој (имн.) за (предл.)
 • развој (имн.) за (предл.)
 • разгледување (имн.) за (предл.)
 • разлика (имн.) за (предл.)
 • ракав (имн.) за (предл.)
 • ракавица (имн.) за (предл.)
 • рамнотежа (имн.) за (предл.)
 • рана (имн.) за (предл.)
 • расолница (имн.) за (предл.)
 • располагање (имн.) за (предл.)
 • расправија (имн.) за (предл.)
 • распрашување (имн.) за (предл.)
 • раче (имн.) за (предл.)
 • реалност (имн.) за (предл.)
 • ребро (имн.) за (предл.)
 • револуционер (имн.) за (предл.)
 • регистрација (имн.) за (предл.)
 • редактор (имн.) за (предл.)
 • редакција (имн.) за (предл.)
 • редица (имн.) за (предл.)
 • режим (имн.) за (предл.)
 • резервоар (имн.) за (предл.)
 • резиме (имн.) за (предл.)
 • резултат (имн.) за (предл.)
 • река (имн.) за (предл.)
 • реквизит (имн.) за (предл.)
 • релативизам (имн.) за (предл.)
 • ремен (имн.) за (предл.)
 • реплика (имн.) за (предл.)
 • република (имн.) за (предл.)
 • реума (имн.) за (предл.)
 • реферат (имн.) за (предл.)
 • рефлекс (имн.) за (предл.)
 • рефлексија (имн.) за (предл.)
 • рецептор (имн.) за (предл.)
 • рецептура (имн.) за (предл.)
 • рецитал (имн.) за (предл.)
 • реч (имн.) за (предл.)
 • реченица (имн.) за (предл.)
 • решетар (имн.) за (предл.)
 • рж (имн.) за (предл.)
 • рженица (имн.) за (предл.)
 • риболов (имн.) за (предл.)
 • ризик (имн.) за (предл.)
 • рипче (имн.) за (предл.)
 • ритам (имн.) за (предл.)
 • роб (имн.) за (предл.)
 • рогозина (имн.) за (предл.)
 • родител (имн.) за (предл.)
 • рубрика (имн.) за (предл.)
 • руво (имн.) за (предл.)
 • рудник (имн.) за (предл.)
 • ружа (имн.) за (предл.)
 • ручек (имн.) за (предл.)
 • салаш (имн.) за (предл.)
 • салон (имн.) за (предл.)
 • самосвест (имн.) за (предл.)
 • самочувство (имн.) за (предл.)
 • санаториум (имн.) за (предл.)
 • санка (имн.) за (предл.)
 • сарак (имн.) за (предл.)
 • сауна (имн.) за (предл.)
 • сајла (имн.) за (предл.)
 • свеска (имн.) за (предл.)
 • светилник (имн.) за (предл.)
 • светиња (имн.) за (предл.)
 • светлина (имн.) за (предл.)
 • светулка (имн.) за (предл.)
 • свештеник (имн.) за (предл.)
 • свила (имн.) за (предл.)
 • сврдел (имн.) за (предл.)
 • себеизразување (имн.) за (предл.)
 • сегашност (имн.) за (предл.)
 • седло (имн.) за (предл.)
 • седнување (имн.) за (предл.)
 • сезона (имн.) за (предл.)
 • секира (имн.) за (предл.)
 • секретар (имн.) за (предл.)
 • сектор (имн.) за (предл.)
 • секција (имн.) за (предл.)
 • селекција (имн.) за (предл.)
 • сензибилитет (имн.) за (предл.)
 • сензор (имн.) за (предл.)
 • сенс (имн.) за (предл.)
 • сентенција (имн.) за (предл.)
 • сергија (имн.) за (предл.)
 • серија (имн.) за (предл.)
 • сермија (имн.) за (предл.)
 • сестричка (имн.) за (предл.)
 • сечило (имн.) за (предл.)
 • сигнализација (имн.) за (предл.)
 • сигурност (имн.) за (предл.)
 • сиже (имн.) за (предл.)
 • симбол (имн.) за (предл.)
 • симпозиум (имн.) за (предл.)
 • симулатор (имн.) за (предл.)
 • синдикат (имн.) за (предл.)
 • синдром (имн.) за (предл.)
 • сирена (имн.) за (предл.)
 • сиромашка (имн.) за (предл.)
 • сиџим (имн.) за (предл.)
 • скалило (имн.) за (предл.)
 • скара (имн.) за (предл.)
 • скијање (имн.) за (предл.)
 • скривалиште (имн.) за (предл.)
 • слава (имн.) за (предл.)
 • слама (имн.) за (предл.)
 • сламка (имн.) за (предл.)
 • слатко (имн.) за (предл.)
 • слива (имн.) за (предл.)
 • сликиче (имн.) за (предл.)
 • сликовница (имн.) за (предл.)
 • слово (имн.) за (предл.)
 • сложувалка (имн.) за (предл.)
 • слуга (имн.) за (предл.)
 • службеник (имн.) за (предл.)
 • смиреност (имн.) за (предл.)
 • сновидение (имн.) за (предл.)
 • снопче (имн.) за (предл.)
 • советник (имн.) за (предл.)
 • советување (имн.) за (предл.)
 • согласување (имн.) за (предл.)
 • соиграч (имн.) за (предл.)
 • сок (имн.) за (предл.)
 • солза (имн.) за (предл.)
 • соната (имн.) за (предл.)
 • сонет (имн.) за (предл.)
 • сонување (имн.) за (предл.)
 • сонченце (имн.) за (предл.)
 • соодветен (имн.) за (предл.)
 • соперник (имн.) за (предл.)
 • сопруга (имн.) за (предл.)
 • соработник (имн.) за (предл.)
 • сосед (имн.) за (предл.)
 • сосетка (имн.) за (предл.)
 • состав (имн.) за (предл.)
 • состанок (имн.) за (предл.)
 • состојка (имн.) за (предл.)
 • сот (имн.) за (предл.)
 • софа (имн.) за (предл.)
 • софтвер (имн.) за (предл.)
 • спецификација (имн.) за (предл.)
 • спознание (имн.) за (предл.)
 • спокојство (имн.) за (предл.)
 • срна (имн.) за (предл.)
 • срцевина (имн.) за (предл.)
 • става (имн.) за (предл.)
 • стаза (имн.) за (предл.)
 • стакло (имн.) за (предл.)
 • стап (имн.) за (предл.)
 • стапка (имн.) за (предл.)
 • степен (имн.) за (предл.)
 • стереотип (имн.) за (предл.)
 • стеснување (имн.) за (предл.)
 • стигма (имн.) за (предл.)
 • стих (имн.) за (предл.)
 • стихотворба (имн.) за (предл.)
 • столб (имн.) за (предл.)
 • столе (имн.) за (предл.)
 • столица (имн.) за (предл.)
 • столпче (имн.) за (предл.)
 • столче (имн.) за (предл.)
 • стопан (имн.) за (предл.)
 • сторија (имн.) за (предл.)
 • стравување (имн.) за (предл.)
 • стража (имн.) за (предл.)
 • страхување (имн.) за (предл.)
 • стрип (имн.) за (предл.)
 • строј (имн.) за (предл.)
 • стројничка (имн.) за (предл.)
 • структура (имн.) за (предл.)
 • струја (имн.) за (предл.)
 • студио (имн.) за (предл.)
 • субвенција (имн.) за (предл.)
 • сувенир (имн.) за (предл.)
 • сугестија (имн.) за (предл.)
 • судија (имн.) за (предл.)
 • сунѓер (имн.) за (предл.)
 • сунѓерче (имн.) за (предл.)
 • суровина (имн.) за (предл.)
 • суртук (имн.) за (предл.)
 • сушилница (имн.) за (предл.)
 • табак (имн.) за (предл.)
 • таблета (имн.) за (предл.)
 • табу (имн.) за (предл.)
 • таван (имн.) за (предл.)
 • тавтологија (имн.) за (предл.)
 • тажење (имн.) за (предл.)
 • такам (имн.) за (предл.)
 • такт (имн.) за (предл.)
 • талент (имн.) за (предл.)
 • тас (имн.) за (предл.)
 • творец (имн.) за (предл.)
 • тезге (имн.) за (предл.)
 • телевизор (имн.) за (предл.)
 • телеграма (имн.) за (предл.)
 • температура (имн.) за (предл.)
 • тендер (имн.) за (предл.)
 • теорема (имн.) за (предл.)
 • тепих (имн.) за (предл.)
 • тест (имн.) за (предл.)
 • тестамент (имн.) за (предл.)
 • тестирање (имн.) за (предл.)
 • тесто (имн.) за (предл.)
 • тефтер (имн.) за (предл.)
 • течност (имн.) за (предл.)
 • тешкотија (имн.) за (предл.)
 • тељ (имн.) за (предл.)
 • тим (имн.) за (предл.)
 • тирада (имн.) за (предл.)
 • толеранција (имн.) за (предл.)
 • тоник (имн.) за (предл.)
 • топилница (имн.) за (предл.)
 • топка (имн.) за (предл.)
 • топче (имн.) за (предл.)
 • трага (имн.) за (предл.)
 • трагедија (имн.) за (предл.)
 • трансформатор (имн.) за (предл.)
 • тргање (имн.) за (предл.)
 • тревка (имн.) за (предл.)
 • трем (имн.) за (предл.)
 • третман (имн.) за (предл.)
 • триаголник (имн.) за (предл.)
 • трик (имн.) за (предл.)
 • трико (имн.) за (предл.)
 • тркало (имн.) за (предл.)
 • трофеј (имн.) за (предл.)
 • трпеза (имн.) за (предл.)
 • трпение (имн.) за (предл.)
 • тула (имн.) за (предл.)
 • тура (имн.) за (предл.)
 • турцизам (имн.) за (предл.)
 • туршија (имн.) за (предл.)
 • убавина (имн.) за (предл.)
 • убавица (имн.) за (предл.)
 • убиец (имн.) за (предл.)
 • увод (имн.) за (предл.)
 • удар (имн.) за (предл.)
 • удиралка (имн.) за (предл.)
 • уживање (имн.) за (предл.)
 • ужина (имн.) за (предл.)
 • ука (имн.) за (предл.)
 • укажување (имн.) за (предл.)
 • указ (имн.) за (предл.)
 • укор (имн.) за (предл.)
 • улица (имн.) за (предл.)
 • умирање (имн.) за (предл.)
 • упат (имн.) за (предл.)
 • упатница (имн.) за (предл.)
 • уплав (имн.) за (предл.)
 • упорност (имн.) за (предл.)
 • управник (имн.) за (предл.)
 • урнек (имн.) за (предл.)
 • урок (имн.) за (предл.)
 • усте (имн.) за (предл.)
 • утврдување (имн.) за (предл.)
 • утре (имн.) за (предл.)
 • ученик (имн.) за (предл.)
 • учител (имн.) за (предл.)
 • фабула (имн.) за (предл.)
 • фаза (имн.) за (предл.)
 • факел (имн.) за (предл.)
 • фактор (имн.) за (предл.)
 • фалба (имн.) за (предл.)
 • фалсификат (имн.) за (предл.)
 • фама (имн.) за (предл.)
 • фамилија (имн.) за (предл.)
 • фанариот (имн.) за (предл.)
 • фанела (имн.) за (предл.)
 • фатаморгана (имн.) за (предл.)
 • фаќање (имн.) за (предл.)
 • фела (имн.) за (предл.)
 • фен (имн.) за (предл.)
 • феномен (имн.) за (предл.)
 • фестивал (имн.) за (предл.)
 • филџан (имн.) за (предл.)
 • фишек (имн.) за (предл.)
 • формулар (имн.) за (предл.)
 • фотоапарат (имн.) за (предл.)
 • фотокопија (имн.) за (предл.)
 • фраер (имн.) за (предл.)
 • фраза (имн.) за (предл.)
 • фреска (имн.) за (предл.)
 • фронт (имн.) за (предл.)
 • фургон (имн.) за (предл.)
 • фурна (имн.) за (предл.)
 • фустанче (имн.) за (предл.)
 • хала (имн.) за (предл.)
 • хангар (имн.) за (предл.)
 • хартија (имн.) за (предл.)
 • хероин (имн.) за (предл.)
 • хирургија (имн.) за (предл.)
 • хоби (имн.) за (предл.)
 • хороскоп (имн.) за (предл.)
 • царство (имн.) за (предл.)
 • царштина (имн.) за (предл.)
 • цвет (имн.) за (предл.)
 • цвеќе (имн.) за (предл.)
 • цвеќенце (имн.) за (предл.)
 • цвикери (имн.) за (предл.)
 • цедалка (имн.) за (предл.)
 • цеде (имн.) за (предл.)
 • цело (имн.) за (предл.)
 • цимерка (имн.) за (предл.)
 • циркус (имн.) за (предл.)
 • чад (имн.) за (предл.)
 • чамец (имн.) за (предл.)
 • часовник (имн.) за (предл.)
 • чевле (имн.) за (предл.)
 • чеиз (имн.) за (предл.)
 • чеканче (имн.) за (предл.)
 • челад (имн.) за (предл.)
 • челебија (имн.) за (предл.)
 • чемер (имн.) за (предл.)
 • чепкалка (имн.) за (предл.)
 • честитање (имн.) за (предл.)
 • честитка (имн.) за (предл.)
 • четвртинка (имн.) за (предл.)
 • чешел (имн.) за (предл.)
 • чешма (имн.) за (предл.)
 • чин (имн.) за (предл.)
 • чистка (имн.) за (предл.)
 • чифлик (имн.) за (предл.)
 • човечност (имн.) за (предл.)
 • човештво (имн.) за (предл.)
 • чоколада (имн.) за (предл.)
 • чорап (имн.) за (предл.)
 • чорба (имн.) за (предл.)
 • чорбаџија (имн.) за (предл.)
 • чубрика (имн.) за (предл.)
 • шамар (имн.) за (предл.)
 • шара (имн.) за (предл.)
 • шатор (имн.) за (предл.)
 • шајка (имн.) за (предл.)
 • шема (имн.) за (предл.)
 • шепот (имн.) за (предл.)
 • шеќер (имн.) за (предл.)
 • шеќерана (имн.) за (предл.)
 • шиканирање (имн.) за (предл.)
 • шикла (имн.) за (предл.)
 • шило (имн.) за (предл.)
 • ширина (имн.) за (предл.)
 • шишенце (имн.) за (предл.)
 • школа (имн.) за (предл.)
 • шлајм (имн.) за (предл.)
 • шмрк (имн.) за (предл.)
 • шоу (имн.) за (предл.)
 • шпорет (имн.) за (предл.)
 • штанд (имн.) за (предл.)
 • штетник (имн.) за (предл.)
 • штос (имн.) за (предл.)
 • штоф (имн.) за (предл.)
 • штрек (имн.) за (предл.)
 • шупа (имн.) за (предл.)
 • ѓем (имн.) за (предл.)
 • ѓубре (имн.) за (предл.)
 • ѓубриште (имн.) за (предл.)
 • ѕвер (имн.) за (предл.)
 • ѕвонец (имн.) за (предл.)
 • јаболко (имн.) за (предл.)
 • јагне (имн.) за (предл.)
 • јаготка (имн.) за (предл.)
 • јазел (имн.) за (предл.)
 • јазол (имн.) за (предл.)
 • јама (имн.) за (предл.)
 • јамак (имн.) за (предл.)
 • јамка (имн.) за (предл.)
 • јануари (имн.) за (предл.)
 • јаспис (имн.) за (предл.)
 • јаток (имн.) за (предл.)
 • јачмен (имн.) за (предл.)
 • јашмак (имн.) за (предл.)
 • јорган (имн.) за (предл.)
 • јузбашија (имн.) за (предл.)
 • јунак (имн.) за (предл.)
 • јунаштво (имн.) за (предл.)
 • јуриш (имн.) за (предл.)
 • љубопитност (имн.) за (предл.)
 • љубопитство (имн.) за (предл.)
 • ќатип (имн.) за (предл.)
 • ќебе (имн.) за (предл.)
 • ќелија (имн.) за (предл.)
 • ќенеф (имн.) за (предл.)
 • ќерамида (имн.) за (предл.)
 • ќесе (имн.) за (предл.)
 • ќесиче (имн.) за (предл.)
 • ќумур (имн.) за (предл.)
 • ќунк (имн.) за (предл.)
 • џамбаз (имн.) за (предл.)
 • џеб (имн.) за (предл.)
 • џеза (имн.) за (предл.)
 • џезве (имн.) за (предл.)
 • џепарлак (имн.) за (предл.)
 • џигерче (имн.) за (предл.)