• внесување (имн.) погрешен (прид.)
  • начин (имн.) погрешен (прид.)
  • перспектива (имн.) погрешен (прид.)
  • прашање (имн.) погрешен (прид.)