• пат (имн.) штом (сврз.)
 • година (имн.) штом (сврз.)
 • дете (имн.) штом (сврз.)
 • око (имн.) штом (сврз.)
 • појас (имн.) штом (сврз.)
 • радост (имн.) штом (сврз.)
 • рака (имн.) штом (сврз.)
 • љубовник (имн.) штом (сврз.)
 • Севишниот (имн.) штом (сврз.)
 • автомобил (имн.) штом (сврз.)
 • бесрамник (имн.) штом (сврз.)
 • вина (имн.) штом (сврз.)
 • власт (имн.) штом (сврз.)
 • вода (имн.) штом (сврз.)
 • вработен (имн.) штом (сврз.)
 • газ (имн.) штом (сврз.)
 • глас (имн.) штом (сврз.)
 • господ (имн.) штом (сврз.)
 • грб (имн.) штом (сврз.)
 • гробишта (имн.) штом (сврз.)
 • ден (имн.) штом (сврз.)
 • задоволство (имн.) штом (сврз.)
 • зора (имн.) штом (сврз.)
 • зурла (имн.) штом (сврз.)
 • износ (имн.) штом (сврз.)
 • кабинет (имн.) штом (сврз.)
 • камен (имн.) штом (сврз.)
 • корзо (имн.) штом (сврз.)
 • крст (имн.) штом (сврз.)
 • лазење (имн.) штом (сврз.)
 • летување (имн.) штом (сврз.)
 • лице (имн.) штом (сврз.)
 • мака (имн.) штом (сврз.)
 • март (имн.) штом (сврз.)
 • место (имн.) штом (сврз.)
 • мечка (имн.) штом (сврз.)
 • миг (имн.) штом (сврз.)
 • мистерија (имн.) штом (сврз.)
 • момент (имн.) штом (сврз.)
 • недоносче (имн.) штом (сврз.)
 • никаквец (имн.) штом (сврз.)
 • ноќ (имн.) штом (сврз.)
 • одлука (имн.) штом (сврз.)
 • однос (имн.) штом (сврз.)
 • олесни (имн.) штом (сврз.)
 • оро (имн.) штом (сврз.)
 • пеперутка (имн.) штом (сврз.)
 • површина (имн.) штом (сврз.)
 • подробност (имн.) штом (сврз.)
 • пријател (имн.) штом (сврз.)
 • пролет (имн.) штом (сврз.)
 • родољубие (имн.) штом (сврз.)
 • сегашност (имн.) штом (сврз.)
 • соба (имн.) штом (сврз.)
 • совест (имн.) штом (сврз.)
 • сонце (имн.) штом (сврз.)
 • спиење (имн.) штом (сврз.)
 • спирала (имн.) штом (сврз.)
 • стакло (имн.) штом (сврз.)
 • страна (имн.) штом (сврз.)
 • темно (имн.) штом (сврз.)
 • тишина (имн.) штом (сврз.)
 • транс (имн.) штом (сврз.)
 • трева (имн.) штом (сврз.)
 • ум (имн.) штом (сврз.)
 • утро (имн.) штом (сврз.)
 • чекор (имн.) штом (сврз.)
 • човек (имн.) штом (сврз.)
 • шија (имн.) штом (сврз.)
 • ќар (имн.) штом (сврз.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи