• вдовец (имн.) ја (сврз.)
  • господ (имн.) ја (сврз.)