• за (предл.) еден (бр.)
 • за (предл.) двајца (бр.)
 • за (предл.) две (бр.)
 • за (предл.) три (бр.)
 • за (предл.) пет (бр.)
 • за (предл.) два (бр.)
 • за (предл.) дваесет (бр.)
 • за (предл.) десет (бр.)
 • за (предл.) втор (бр.)
 • за (предл.) прв (бр.)
 • за (предл.) тројца (бр.)
 • за (предл.) сто (бр.)
 • за (предл.) четири (бр.)
 • за (предл.) шест (бр.)
 • за (предл.) дванаесет (бр.)
 • за (предл.) осум (бр.)
 • за (предл.) петнаесет (бр.)
 • за (предл.) триесет (бр.)
 • за (предл.) десетина (бр.)
 • за (предл.) шеесет (бр.)
 • за (предл.) два-тројца (бр.)
 • за (предл.) обајцата (бр.)
 • за (предл.) осми (бр.)
 • за (предл.) осумстотини (бр.)
 • за (предл.) петмина (бр.)
 • за (предл.) петнаесетина (бр.)
 • за (предл.) петстотини (бр.)
 • за (предл.) седум (бр.)
 • за (предл.) седумнаесетти (бр.)
 • за (предл.) стотина (бр.)
 • за (предл.) трети (бр.)
 • за (предл.) триесетина (бр.)
 • за (предл.) четворица (бр.)