• за (предл.) стори (гл.)
 • за (предл.) бил (гл.)
 • за (предл.) вечера (гл.)
 • за (предл.) даде (гл.)
 • за (предл.) покаже (гл.)
 • за (предл.) врви (гл.)
 • за (предл.) добие (гл.)
 • за (предл.) загуби (гл.)
 • за (предл.) игра (гл.)
 • за (предл.) излекува (гл.)
 • за (предл.) искрши (гл.)
 • за (предл.) испусти (гл.)
 • за (предл.) колва (гл.)
 • за (предл.) натфрли (гл.)
 • за (предл.) несе (гл.)
 • за (предл.) одобри (гл.)
 • за (предл.) осами (гл.)
 • за (предл.) погине (гл.)
 • за (предл.) пои (гл.)
 • за (предл.) помолчува (гл.)
 • за (предл.) постуди (гл.)
 • за (предл.) привиди (гл.)
 • за (предл.) пружа (гл.)
 • за (предл.) развее (гл.)
 • за (предл.) распука (гл.)
 • за (предл.) свитка (гл.)
 • за (предл.) штави (гл.)