• за (предл.) да (сврз.)
  • за (предл.) и (сврз.)
  • за (предл.) дека (сврз.)
  • за (предл.) колку (сврз.)
  • за (предл.) откако (сврз.)
  • за (предл.) што (сврз.)