• за (предл.) да (чест.)
  • за (предл.) и (чест.)
  • за (предл.) што (чест.)
  • за (предл.) не (чест.)
  • за (предл.) ѓоа (чест.)